Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

Architektúra a stavby Bratislavy I 
Architektúra a stavby Bratislavy II 
Architektúra a stavby Bratislavy III

Architektúra a stavby Bratislavy I


Miestnosť: č. 338 (FA STU, 3. posch. vpravo)  Čas: 13:00 - 15:00

Téma

Prednášateľ

Úvodná prednáška – urbanizmus Bratislavy prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD
Počiatky osídlenia Bratislavy (pravek, starovek) PhDr. V. Turčan
Rimania na Dunaji PhDr. V. Turčan
Veľká Morava a stopy Slovanov v oblasti Bratislavy doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
Stredoveký urbanizmus mesta PhDr. Š. Holčík
Románska Bratislava - vývoj meštianskeho domu doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
Rozvoj obchodu, remesiel a vinohradníctva v meste a okolí doc. PhDr. J. Šedivý, MAS, PhD.
Obdobie gotiky a sakrálna architektúra Bratislavy doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
Cirkev, vzdelanosť a kultúra v stredovekej Bratislave doc. PhDr. J. Šedivý, MAS, PhD.
Genéza vývoja bratislavského hradu doc. Ing. arch. J. Gregorová, PhD.
Exkurzia na bratislavský hrad  Mgr. P. Bárta
doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Obdobie renesancie v meste
– meštianske domy,  paláce... 
doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
Bratislavská radnica
- význam a vývoj (exkurzia)
PhDr. Š. Holčík
Mesto a jeho skryté príbehy PhDr. Š. Holčík

Prednášky sa konajú vždy v piatok odpoludnia.

 

Architektúra a stavby Bratislavy II

Miestnosť: č. 338 (FA STU, 3. posch. vpravo)  Čas: 13:00 - 15:00

Téma

Prednášateľ

Mestský palác - vývoj a znakovosť PhDr. Š. Holčík
Interiér a mobiliár v palácoch Bratislavy a prípadne exkurzia - Aponyiho palác PhDr. Š. Holčík
Zásobovanie vodou v meste PhDr. Š. Holčík
Baroková sakrálna architektúra Bratislavy doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
Význam rodiny Prűgerovcov v architektúre Bratislavy doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
Feiglerovci a architektúra Bratislavy prof. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.
Priemyselná éra v meste v období
konca 19. a na začiatku 20. storočia
Ing. arch. N. Bartošová, PhD.
Židovská Bratislava
- významné osobnosti pre rozvoj mesta
MUDr. T. Stern
Židovská Bratislava
- exkurzia do pamätníka Chatama Sófera
doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
História YMCY v Bratislave doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.
Svetlo pre Bratislavu Ing. B. Hollý
Exkurzia do budovy RTVS Ing. arch. Š. Békeš, PhD.
Priestor medzi Bratislavou a Viedňou po páde železnej opony Ing. arch. M. Bogár
Súčasné trendy v architektúre Bratislavy v kontexte s Európou prof. Ing. arch. P. Vodrážka, PhD.

Prednášky sa konajú vždy v piatok odpoludnia.

 

Architektúra a stavby Bratislavy III

Miestnosť: aula (FA STU, prízemie vľavo)          Čas: 13:00 - 15:00

Téma

Prednášateľ

Vízie pre Bratislavu I Prof. Ing. arch. P. Vodrážka, PhD.
Exkurzia po Bratislave J. Poláček
Jurkovičove vily v Bratislave doc. PhDr. D. Bořutová, CSc.
Pravoslávny chrám svätého Rastislava v Bratislave – exkurzia doc. Ing. arch. M. Andráš, PhD.
Súčasný interiér - výber z tvorby Ing. arch. I. Skoček
Prístav – srdce Bratislavy? Ing. arch.T. Bartošíková, PhD.
Reflexie modernej architektúry prof. Ing. arch. A. Alexy
Gut-gut, s.r.o – architektonický ateliér Ing. arch. Š. Polakovič
Od nového Národného... po vodojem v Dynamitke – vybrané aspekty tvorby Ing. arch. P. Paňák, A-BKPŠ
Moje bratislavské domy Ing. arch. Ľ. Závodný
Hantabal architekti – výber z tvorby Ing. arch. J. Hantabal,  
Ing. arch. M. Hantabalová
Exkurzia do vybraného objektu MA, resp. diskusia s renomovaným architektom doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Bratislava v urbanistických a architektonických súťažiach Ing. arch. Ľ. Urban
Vízie pre Bratislavu II prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.

Prednášky sa konajú vždy v piatok odpoludnia.