Prejsť na obsah
Absolventi
Fotogaléria 4. reprezentačného plesu STU a ALUMNI klubu STU
 

 
 
Vážený absolvent, vážená absolventka,

vážený priateľ, vážená priateľka Slovenskej technickej univerzity,

 

v decembri 2007 bol na Slovenskej technickej univerzite založený ALUMNI  klub, združujúci  na báze dobrovoľnosti absolventov a priateľov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako občianske, nepolitické, záujmové  združenie.


Cieľom  ALUMNI klubu je:

vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a univerzitou  a umožniť vzájomnú spoluprácu  a kontakt medzi  absolventmi, ktorí úspešne ukončili fakulty STU za  viac, ako 70 rokov  existencie a jej priaznivcami, priateľmi a podporovateľmi v zmysle stanov klubu.

 

Medzi ušľachtilé ciele tohto dobrovoľného združenia patria najmä:

  • podpora vzdelávacích aktivít študentov doma i v zahraničí, umožnenie prístupu ku  knižničným fondom,
  • organizácia výmennej odbornej praxe, organizácia odborných exkurzií, výročných odborných a spoločenských stretnutí  absolventov STU,
  • podpora a pomoc pri organizácii odborných, športových a kultúrnych aktivít a podujatí členov ALUMNI Klubu STU s cieľom nájsť, či obnoviť vzťah absolventa so svojou Alma mater.


Dovoľujeme si Vám ponúknuť členstvo v našom klube, aby sme ušľachtilé ciele nášho združenia v prospech absolventov a priateľov  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave mohli plniť spoločne.

V roku 2014 má Alumni klub STU 143 členov.