Prejsť na obsah
Výskum

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát

Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce

Adresa:
e-mail:

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
research (at) stuba.sk
veda (at) stuba.sk


prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - prorektor pre vedu a výskum
E-mail: jan.hives (at) stuba.sk

Ing. Mgr. Mária Búciová
vedúca útvaru
Tel: +421 948 908 313
E-mail: maria_buciova (at) stuba.sk

Erika Hubeková
Tel: +421 948 908 717
E-mail: erika.hubekova (at) stuba.sk

Ing. Miroslav Mihalik
Tel.: +421 905 666 677
E-mail: miroslav.mihalik (at) stuba.sk 
Ing. Andrej Takáč
Tel.: +421 917 669 310
E-mail: andrej.takac (at) stuba.sk  
JUDr. Branislav Kadlečík
E-mail: branislav.kadlecik@stuba.sk

 

Fakulty

Stavebná fakulta STU
Adresa: Radlinského 11, 810 05 Bratislava


prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - prodekanka pre vedu a výskum, zahraničné vzťahy a edičnú činnosť
Tel.: +421 2 32 888 620
E-mail: kamila.hlavcova (at) stuba.sk

ODDELENIE PROJEKTOV A VONKAJŠÍCH VZŤAHOV

Erika Kanalová 
Tel.: +421 2 32 888 393
E-mail: erika.kanalova (at) stuba.sk

Ing. arch. Valéria Lesňáková
Tel: +421 2 32 888 587
E-mail: valeria.lesnakova (at) stuba.sk

Ing. Stela Krivdová
Tel.: +421 2 32 888 732
E-mail:  stela.krivdova (at) stuba.sk

Ing. Marcela Maliariková
profesori, docenti
Tel: +421 2 32888 578
E-mail:marcela.maliarikova (at) stuba.sk
Strojnícka fakulta STU
Adresa: Nám. slobody 17,  812 31 Bratislava


doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. - prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 
Tel.:  +421 905 241 179
E-mail: stanislav.duris (at) stuba.sk 

Ing. Lucia Ploskuňáková
projekty
Tel: +421 917 822 007
E-mail: lucia.ploskunakova (at) stuba.sk

Ing. Juraj Sklenár
profesori, docenti
Tel: +421 917 797 251
E-mail: juraj.sklenar (at) stuba.sk 


Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Adresa: Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. - prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť

Tel.: +421 2 60291194
E-mail: viera.stopjakova (at) stuba.sk 

PROJEKTOVÉ  STREDISKO

Nataša Učňová
projekty
Tel.: +421 2 6029 1345
E-mail: natasa.ucnova (at) stuba.sk         

Bc. Andrej Holič
Tel.: +421 2 60 291 107
E-mail: andrej.holic (at) stuba.sk


Mgr. Jana Jurkovičová
profesori, docenti
Tel.: +421 918 563 119
E-mail: jana.jurkovicova (at) stuba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Adresa:  Radlinského 9, 812 37 Bratislava


prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Tel.: +421 918 674 254
Fax: +421 (2) 5249 5381
E-mail: milan.polakovic (at) stuba.sk

PROJEKTOVÉ  STREDISKO

Ing. Martin Grančay, PhD.
vedúci projektového strediska
Tel.: +421 905 960 490
Email: martin.grancay (at) stuba.sk

Ing. Jana Závacká, PhD.
projekty
Tel.:  +421 917 674 130
Email: jana.zavacka (at) stuba.sk

Mgr. Jana Kubátová
výskum, profesori, docenti
Tel.: +421 940 947 169
Email: jana.kubatova (at) stuba.sk 


Fakulta architektúry a dizajnu STU
Adresa: Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava


doc. Ing. arch. Ján Legény, PhD.-
prodekan pre vedu a výskum
Tel.:  02/57 276 213, 0905 327 952
E-mail: jan.legeny (at) stuba.sk

Oddelenie pre vedu a výskum

Mgr. Zuzana Sýkorová
profesori, docenti
Tel.: +421 2 572 76 233                               
E-mail: zuzana.sykorova (at) stuba.sk

Oddelenie manažmentu projektov

RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér (umelecké a kultúrne granty)
Tel.: +421 910 979 692
E-mail:  juraj.paucula (at) stuba.sk

Mgr. Martina Dzanová, PhD.
E-mail:  martina.dzanova (at) stuba.sk


Materiálovotechnologická fakulta STU
Adresa: Paulínska 16, 917 24 Trnava


prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - prodekan pre vedu a výskum

Tel.: +421 917 367 301
Fax: +421 33 5511 758
E-mail: peter.sugar (at) stuba.sk

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. - prodekan pre zahraničné projekty
Tel.: +421 917 367 301
Fax: +421 33 5511 758
E-mail: maximilian.stremy (at) stuba.sk

Oddelenie vedy a výskumu

Bc. Beáta Vrbovská
domáce projekty
tel: +421 918 646 011
E-mail: beata.vrbovska (at) stuba.sk

PhDr. Katarína Tóthová
profesori, docenti
Tel: +421 918 646 011
E-mail: katarina_tothova (at) stuba.sk

Oddelenie zahraničných projektov

Ing. Peter Cuninka
medzinárodné projekty
Tel: +421 906 068 424
E-mail: peter.cuninka (at) stuba.sk

Mária Rešetková, MBA
Erasmus koordinátor
Tel: +421 908 674 164, +421 918 646 015
maria.resetkova (at) stuba.sk


Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Adresa:  Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. - poverený prodekan pre vedu a výskum
Tel.:  +421 2 210 22 437
E-mail: prodekan_vyskum (at) fiit.stuba.sk

 

Zuzana Marušincová, BSBA
projekty
Tel.: +421 2 210 22 224
E-mail: zuzana.marusincova (at) stuba.sk

RNDr. Katarína Mršková, PhD.
projekty
Tel.: +421 2 210 22 238
E-mail: mrskova (at) fiit.stuba.sk 

Ing. Martina Ries
profesori, docenti
Tel.: +421 2 210 22 233
E-mail: martina.ries (at) stuba.sk


Ústav manažmentu

ICT & FET NCP pre program Horizont 2020
Ing. Mgr. Mária Búciová
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
 e-mail: meno_priezvisko@stuba.sk