Prejsť na obsah
Výskum
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
Rektorát

Adresa:
e-mail:

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
research (at) stuba.sk


prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - poverený prorektor pre vedu a výskum
E-mail: prorektor.veda (at) stuba.sk

  

Ing. Lucia Uhorskaiová, PhD.
vedúca útvaru
Tel.: +421 905 666 688
E-mail: lucia.uhorskaiova (at) stuba.sk
 

 

Ing. Dagmar Petríková
Tel.: +421 917 669 588
E-mail: dagmar.petrikova (at) stuba.sk

 


Ing. Miroslav Mihalik
Tel.: +421 905 666 677
E-mail: miroslav.mihalik (at) stuba.sk
 

Ing. Andrej Takáč
Tel.: +421 917 669 310
E-mail: andrej.takac (at) stuba.sk 
 
 

Fakulty

Stavebná fakulta STU
Adresa: Radlinského 11, 813 68 Bratislava


prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
Tel.: +421 2 5927 4498 
E-mail: jan.szolgay (at) stuba.sk

REFERÁT PROJEKTOV:
Erika Kanalová 
Tel.: +421 2 5927 4393
E-mail: erika.kanalova (at) stuba.sk

 

Ing. Stela Krivdová
Tel.: +421 2 5927 4723
E-mail:  stela.krivdova (at) stuba.sk

Ing. arch. Valéria Lesňáková
Tel: +421 2 5927 4587
E-mail: valeria.lesnakova (at) stuba.sk


Strojnícka fakulta STU
Adresa: Nám. slobody 17,  812 31 Bratislava


doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. - prodekan pre vedu, výskum a
doktorandské štúdium 

Tel.:  +421 905 241 179
E-mail: stanislav.duris (at) stuba.sk 

Ing. Lucia Ploskuňáková
projekty, profesori, docenti
Tel: +421 917 822 007
E-mail: iveta.wengova (at) stuba.sk 


 


Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Adresa: Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. - prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť

Tel.: +421 2 60291194
E-mail: viera.stopjakova (at) stuba.sk 

PROJEKTOVÉ  STREDISKO
Nataša Učňová
projekty
Tel.: +421 2 6029 1345
E-mail: natasa.ucnova (at) stuba.sk

Simona Pápayová
profesori, docenti
Tel.: +421 917 664 431
E-mail: simona.papayova(at) stuba.sk 

            


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Adresa:    Radlinského 9, 812 37 Bratislava


prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, zahraničné styky

Tel.:    +421 918 674 460
Fax:    +421 2 5249 5381
E-mail:  anton.gatial (at) stuba.sk

PROJEKTOVÉ  STREDISKO

Ing. Martin Grančay, PhD.
vedúci projektového strediska
Tel.: +421 905 960 490
Email: martin.grancay (at) stuba.sk

Ing. Silvia Karatini
výskum, profesori, docenti
Tel.: +421 2 5932 5153
       +421 918 674 153  
Email: anna.janakova (at) stuba.sk 

Ing. Jana Závacká, PhD.
Tel.:  +421 917 674 130
Email: jana.zavacka(at) stuba.sk

Fakulta architektúry STU
Adresa: Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava


Ing. arch. Ján Legény, PhD.-
prodekan pre vedu a výskum
Tel.:  02/57 276 213, 0905 327 952
E-mail: jan.legeny (at) stuba.sk

Oddelenie pre vedu a výskum

Ružena Šubinová
profesori, docenti
Tel.: +421 2  57 27 62 11                               
E-mail: subinova (at) fa.stuba.sk
 

Oddelenie manažmentu projektov 
Bc. Zuzana Miháliková, BSBA
projektová manažérka (vedecko-výskumné granty)
Tel.: +421 918 731 329
E-mail: zuzana.mihalikova (at) stuba.sk    

RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér (umelecké a kultúrne granty)
Tel.: +421 910 979 692
E-mail:  juraj.paucula (at) stuba.skMateriálovotechnologická fakulta STU
Adresa: Paulínska 16, 917 24 Trnava


prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - prodekan pre vedu a výskum

Tel.: +421 918 646 050, +421 33 5511 032
Fax: +421 33 5511 758
E-mail: milos.cambal (at) stuba.sk 

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
vedúca odboru poznatkového manažmentu
Tel.: +421 906 068 355
       +421 915 847 111
E-mail: kvetoslava.resetova (at) stuba.sk

Bc. Beáta Vrbovská
tel: +421 918 646 011
E-mail: beata.vrbovska (at) stuba.sk

Bc. Alena Micháliková
Tel.: +421 918 646 015
E-mail: alena_michalikova (at) stuba.sk

Mária Rešetková, MBA
Tel.: +421 918 646 011
E-mail: maria.resetkova (at) stuba.sk 


Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Adresa:  Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. - prodekanka pre výskum
Tel.:  +421 2 60291484
E-mail: rozinajova (at) fiit.stuba.sk


Mgr. Erika Nižnanská
profesori, docenti
Tel.: +421 2 21022215
E-mail: erika.niznanska(at)stuba.sk


RNDr. Katarína Mršková, PhD.
projekty
Tel.: +421 2  21022238
E-mail: mrskova (at) fiit.stuba.sk 

 

ICT & FET NCP pre program Horizont 2020
Ing. Mgr. Mária Búciová
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
tel.: +421-905 666 688
e-mail: meno_priezvisko@stuba.sk