Prejsť na obsah
Výskum

V rámci rozvoja vedecko-výskumných kompetencií doktorandov a mladých výskumných pracovníkov sa v roku 2019 začali realizovať prvé vzdelávacie aktivity. Tieto aktivity majú interdisciplinárnu povahu a idú nad rámec vzdelávania, ktoré ponúkajú jednotlivé fakulty. Sú na báze dobrovoľnosti a majú za cieľ rozvoj vedecko-výskumných zručností a kompetencií doktorandov a mladých výskumných pracovníkov v oblastiach ako publikovanie, prezentačné zručnosti a komunikácia, financovanie výskumu a písanie grantov, kariérny rozvoj, etika vo výskume, ochrana duševného vlastníctva a pod.

Prednášky pre doktorandov v LS 2021/22

Metodológia vedeckej práce 2

BENELUX a Škandinávia - Štipendiá na štúdium, výskum a kurzy - webinár SAIA, 24. mája 2022 o 14:00h

Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko - ŠTIPENDIÁ na štúdium, výskum a jazykové kurzy - webinár SAIA, 10. mája 2022 o 14:00h

14+ krajín strednej a juhovýchodnej Európy - Štipendiá CEEPUS - webinár SAIA, 28. apríla 2022 o 14:00h

Cesta do fantÁZIE - Štipendiá do Japonska, J. Kórey, Indie, Číny a ďalej! - webinár SAIA, 21. apríla 2022 o 14:00h

Ako sa zviditeľniť - Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce - webinár CVTI SR, 20. 4. 2022

Ako písať vedecký článok alebo záverečnú prácu v odbornej angličtine - webináre Albertina icome Bratislava

Štipendiá NŠP na študijné a výskumné pobyty do celého sveta - Ako podať žiadosť? - webinár SAIA, 24. 3. 2022 (štvrtok) o 14.00 h

NŠP: Štipendiá do celého sveta na študijné a výskumné pobyty + Ako získať akceptačný list? - webinár SAIA, 3. 3. 2022 (čtvrtok) o 14.00 h

RAKÚSKO - Štipendiá na výskumné pobyty a projektová spolupráca - webinár SAIA, 17. 2. 2022 (štvrtok) o 14:00 h

RAKÚSKO - Štipendiá na študijné/výskumné/jazykové pobyty - webinár SAIA, 10. 2. 2022 o 14:00 h

ŠTIPENDIUM do 26 krajín sveta (štúdium, výskum, jazykové kurzy) - webinár SAIA, 1. 2. 2022 o 14.00 h

Ako zviditeľniť svoj výskum v SCOPUS - záznam z webináru CVTI SR, 31. 1. 2022

Webináre zamerané na rozvoj prenosných zručností (SAIA Euraxess)

Prednášky pre doktorandov v ZS 2021/22

Metodológia vedeckej práce 1

Kurzy ďalšieho vzdelávania na riešenie praktických výziev - vzdelávanie Futur:ED

Vyhľadávanie v OA zdrojoch - záznam z webináru CVTI SR, 7. 12. 2021

Štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a magisterské štúdium - videozáznam a podkladové materiály k webináru SAIA zo dňa 28. 10. 2021

Rusko: štipendiá na štúdium a výskum - videozáznam z webinára SAIA, 20. 10. 2021

Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (EUI) - webinár SAIA, 13. 10. 2021 o 15.00 hod.

NEMECKO - štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov - videozáznam a podkladové materiály k webináru SAIA, 11. 10. 2021

Scholarship Stays in Slovakia (Study & Research) - webinár SAIA - 6. 10. 2021 o 15.00 hod.

Mysli bez hraníc - o štipendiách NŠP do celého sveta - videozáznam z webinára SAIA, 27. 9. 2021

Medzinárodné aspekty zdravotného poistenia zahraničných výskumníkov, učiteľov a študentov - webinár EURAXESS Slovensko, 27. 9. 2021 o 10.30 hod.

Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá a projekty - vidozáznam z webinára SAIA, 22. 9. 2021

 

Prednášky pre doktorandov v LS 2020/21

Ako písať vedecké články (aib) - séria webinárov - 4. 5. - 24. 5. 2021

Tvorba technických noriem na národnej a medzinárodnej úrovni - webinár - 4. 5. 2021

Ako pripraviť žiadosť o výskumnú mobilitu (SAIA) - 26. 4. 2021

Štipendiá pre doktorandov na výskumné pobyty  v zahraničí (SAIA) - 21. 4. 2021

Otvorené vzdelávacie zdroje pre vysokoškolských študentov a doktorandov (CVTI SR) - 7. 4. 2021

Štipendiá NŠP do celého sveta (SAIA) - 31. 3. 2021

Etika vo výskume, vedecká integrita - webinár - 23. 3. 2021 + 6. 4. 2021

Kvalitatívne analytické metódy a kreatívne techniky (17. 3. – 14. 4. 2021) / Kvantitatívne analytické metódy (18. 3. – 23. 4. 2021)

Štipendiá na celé štúdium v zahraničí (SAIA) - 17. 3. 2021

Štipendiá na výskumné pobyty do Nemecka (DAAD a iné ponuky) (SAIA) - 8. 3. 2021

Do sveta so štipendiom (SAIA) - 4. 3. 2021

Štipendiá na výskumný pobyt do celého sveta - Ako podať žiadosť? (SAIA) - 3. 3. 2021

EIT Manufacturing Doctoral School - webinár - 2. 3. 2021

Pracovná stáž v rámci Erasmus+ - webinár - 25. 2. 2021

Duševné vlastníctvo v praxi - webinár - 23. 2. 2021

Projekt Európske univerzity spoločnosť & technika (EUST) - webinár - 18. 2. 2021

Rakúsko – Štipendiá a granty na výskumný pobyt (SAIA) - 10. 2. 2021

S výskumom do sveta (Prehľad programov na podporu mobility a výskumu) - webinár - 9. 2. 2021

Vnútorný systém kvality na STU - web meeting - 4. 2. 2021

Štipendium na jazykový kurz v zahraničí – Ako podať žiadosť? (SAIA) - 28. 1. 2021

Zefektívni svoj výskum: manažment výskumných dát (CVTI SR) - webinár - 28. 1. 2021

Žiadosť o štipendium - Ako na to? (SAIA) - webinár - 20. 1. 2021

Publikovanie výskumnej činnosti - prednášky pre doktorandov v ZS 2020/21

Podujatia v roku 2020

Duševné vlastníctvo v praxi - seminár - 26. 2. 2020

Ako na kariéru vo vede - diskusia - 11. 2. 2020

Ako napísať interný grant – info deň - 20. 1. 2020

Podujatia v roku 2019

V zimnom semestri 2019/2020 sme v spolupráci so SAIA pripravili semináre zamerané na ďalšie vzdelávanie a rozvoj vedeckej kariéry mladých kolegov: tzv. „kariérny deň“ s názvom „Naštartuj svoju kariéru vo výskume“, podujatie, ktorého cieľom bolo motivovať mladých ľudí lepšie si plánovať vlastný profesionálny rozvoj a zamyslieť sa nad tým, čo je dôležité pre ich kariérny rozvoj, ďalej školenie s názvom „Ako napísať svoj prvý výskumný projekt“, zamerané na doktorandov, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosť s prípravou výskumného projektu/grantovej žiadosti na financovanie výskumného projektu, ďalej informačný deň zameraný na akcie Marie Sklodowska-Curie H2020 a ďalší na publikovanie cez Scopus.

Zdroje informácií, nástroje

EIZ webináre (CVTI SR)

Podpora akademickej etiky a prevencie podvodných praktík v akademickom písaní

Elsevier Training Hub - webináre v anglickom jazyku (napr. ScienceDirect, Cell Press and Ebooks, Medicine and chemistry solutions, Research evaluation and management (Funding, SciVal, Scopus), Research Publishing, Reference Manager and Social Network (Mendeley), Journal Publishing & Institutional Repository (Digital Commons), Remote Access), webináre v SK/CZ jazyku (napr. Scopus: Úvod do citační a abstrakční databáze Scopus, Scopus: Jak efektivně vyhledávat?, Scopus: Autorské profily: Co, kde a jak?, Scopus a bibliometrie: Hledání a porovnávání časopisů, ScienceDirect: Vaše on-line knihovna, Mendeley: víc než jen citační manažer!). Všetky webináre sú zaznamenané a môžu byť opakovane videné v reálnom čase.

Journal Finder - pomocník na vyhľadanie vhodného časopisu na publikovanie

Doplnkové štúdiá, stáže

EIT Manufacturing Doctoral School (EITM Doctoral School na STU)

EIT Manufacturing Winter School - výzva otvorená do 12. 10. 2020

CARLiS: Spájame sily aby sme posilnili kapacity na podporu kariérneho rozvoja doktorandov