Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Vitajte na stránkach „ďalšieho vzdelávania“ STU v Bratislave !

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave Vás oslovuje ponukou nie formálneho štúdia pred - popri – a po dennom štúdiu (na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia). Širokou ponukou oslovujeme nielen absolventov štúdia na technickej univerzite, ktorí si chcú osviežiť svoje vedomosti i zručnosti pre intenzívnejšie a rýchlejšie pokroky v nových podmienkach konkurenčného prostredia na Slovensku.

Jednoduchou navigáciou sa dostanete na stránku Vami vyhľadávaného štúdia, z ktorej priamo môžete komunikovať s organizátorom štúdia o termínoch, priebehu, splnenia potrebných predpokladov a získaného profilu vrátane oprávnení s dokumentmi.

Ponuky sú

a)  kratšie i rozsiahlejšie programy (20 až 2200 hodín) pre jednotlivca i pre kolektívy vo firmách i v širšom prostredí, pre odborníkov i pokročilých profesionálov, ktoré im umožnia získať dnes informácie pre budúcnosť, napríklad pre kariéru 2,

b)  s možnosťou prispôsobenia na mieru pre uchádzača – spoločnosť, resp. firmu, s väčším počtom frekventantov,

c)  živé, teda v čase získania oprávnenia (napr. akreditácia) organizátor vloží potrebné informácie do systému s okamžitými možnosťami komunikácie o podmienkach.

Naši lektori, tréneri aj experti z STU a ďalších univerzít zo Slovenska i Európy sú oprávnení Vám poskytnúť hovoreným a písaným slovom, priamo ale aj dištančne vo virtuálnej forme, analytické aj štruktúrované informácie a tréning zručností na Vašu potrebnú kreativitu v období skokovitých premien od miestneho ku globálnemu významu každej práce. Zmena nárokov na prácu inžiniera technika – hlavne kreativita a práca v multi - kultúrnom kolektíve s potrebou komunikácie i schopnosťami viesť tím – je práve inováciami a doplnením profilov vo Vašich rukách.

Spolu s kolektívom odborných i organizačných garantov na jednotlivých pracoviskách STU v Bratislave sme presvedčení, že naša ponuka Vám umožní rozvoj vlastného „profilu“ k rozšíreniu oprávnenia byť zamestnaný, múdrieť štúdiom nie starnutím, pridať sa k tým 15% obyvateľov Európskej Únie, ktorí sú zapojení do nejakej formy celoživotného vzdelávania.

Prehľad akreditovaných programov celoživotného vzdelávania, kontinuálneho vzdelávania, doplňujúceho pedagogického štúdia a vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb uskutočňovaných na STU

Vyhľadávanie v ponuke kurzov
(Je potrebné zadať aspoň jeden parameter pre vyhľadanie vzdelávacieho kurzu)

Názov (profil)
 
Obsah
Forma
Cieľová skupina
Odbor
Forma ukončenia