Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

headline

 

Cieľom portálu o medzinárodnej spolupráci vo vede a výskume je predovšetkým podpora začleňovania sa výskumných tímov STU do medzinárodných výskumno-vývojových a inovačných sietí, najmä v oblasti nových technológií, a tak zvýšiť kvalitu a využiteľnosť výsledkov výskumu a vývoja, ako aj vytvoriť lepšie informačno-inštitucionálne podmienky pre zvýšenie znalostnej úrovne ľudských zdrojov.

Portál má prispieť k zvýšeniu prehľadnosti, dostupnosti a v konečnom dôsledku celkovej informovanosti o konkrétnych i potenciálnych možnostiach integrovať sa do medzinárodných sietí pre inovácie.

Podrobnejšie informácie nájdete na jednotlivých podstránkach:

Medzinárodné programy

Mobility výskumníkov

Vyhľadávanie partnerov

Výsledky výskumu a inovácií na STU

Informačné a podporné portály MVTS

Dôležité odkazy

Kontakty