Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Informácie o možnostiach stáží, štipendijných, výskumných a rezidenčných pobytoch pre doktorandov, postdoktorandov a akademických zamestnacov STU:

Program Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) v rámci Horizontu 2020

Cieľom je prodporiť kariérny rozvoj a ďalšie odborné vzdelávanie výskumníkov - so zameraním na inovačné zručnosti - vo všetkých vedeckých disciplínach prostredníctvom medzinárodnej a medzisektorovej mobility.

Očakáva sa, že medzi rokmi 2014 -2020 bude prostredníctvom MSCA podporených okolo 65 000 výskumníkov, vrátane 25 000 dokorandov.

V roku 2018  sú Marie Skłodowska-Curie Actions

Innovative Training Networks (ITN)
Innovative doctoral-level training providing a range of skills in order to maximise employability
Individual Fellowships (IF)
Support for experienced researchers undertaking mobility between countries, optionally to the non-academic sector.
Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)
Co-financing high-quality fellowship or doctoral programmes with transnational mobility

Viac tu

EURAXESS - európska iniciatíva na podporu mobilít výskumníkov

http://www.euraxess.sk/sk/