Prejsť na obsah
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

 

 

Študentská jedáleň Rektorát Vazovova v Bratislave

adresa:
Vazovova 5,
812 43 Bratislava
telefón:
0918/664 061
počet miest pri stole:
60
     

možnosti:
stravovanie zamestnancov, študentov STU, bufet 7:30 - 9:30 (raňajky, desiatové polievky, bufetový tovar),

výdaj hlavného jedla zamestnanci STU 11:30 - 13:45

výdaj hlavného jedla doktorandi, študenti, verejnosť 12:00 - 13:45

výdaj minútkové jedlá 12:30 - 13:45

Poznámka: od 11:30 - 12:00 výdaj jedla iba pre zamestnancov STU


Študentská jedáleň Jura Hronca v Bratislave

adresa:
Bernolákova 1,
811 07 Bratislava
telefón:
0918/664 059
počet miest pri stole:
270
     

možnosti:
stravovanie študentov, zamestnancov STU, verejnosti. Raňajky 6:45 - 9:30. Obed 11:30 - 14:00, ponúkame na výber 4-5 druhov hotových jedál. Minútky, čerstvo upečenú pizzu od 11:30 do 18:45. Varíme aj cez víkend obedy 11:30 - 14:00. 

 


Študentská jedáleň Mladá garda v Bratislave

adresa:
Račianska 103,
831 02 Bratislava
telefón:
0918/600 162
počet miest pri stole:
136
     

možnosti:
Výdaj hlavného jedla od 12:00 - 14:00, výdaj minútkového jedla, pizza od 12:00 - 18:45.

Študenti - náhradné stravovanie v ŠJ SvF a v ŠJ Jura Hronca, v rámci otváracích hodín.

 


Študentská jedáleň pri SvF v Bratislave

 

adresa:
Radlinského 11,
813 68 Bratislava
telefón:
0918/664 029
počet miest pri stole:
238
   
možnosti:
stravovanie študentov, zamestnancov STU, verejnosti. Organizovanie pracovných rokovaní.
Raňajky 7:30 - 9:30, Výdaj hlavného jedla 11:00 - 14:00 - objednané jedlá, jedlá na voľno, minútky a pizza od 11:00 - 14:30.

Študentská jedáleň pri SjF v Bratislave

 

adresa:
Námestie slobody 17,
812 31 Bratislava
telefón:
0918/664 063
počet miest pri stole:
54
   
možnosti:
stravovanie študentov, zamestnancov STU, verejnosti. Organizovanie pracovných rokovaní.
Raňajky 8:00 - 10:00, Výdaj hlavného jedla 11:30 - 13:45 - objednané jedlá, jedlá na voľno, minútky a pizza od 11:30 - 13:45.

Študentská jedáleň pri FEI v Bratislave

 

adresa:
Ilkovičova 3,
812 19 Bratislava
telefón:
0918/646 530
počet miest pri stole:
  02/ 60291578  
možnosti:
slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
školení, seminárov, konferencií, kongresov, výstav

Študentská jedáleň pri FCHPT v Bratislave 

 

adresa:
Radlinského 11,
813 68 Bratislava
telefón:
02/ 58597717
počet miest pri stole:
     
možnosti:
slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
školení, seminárov, konferencií, kongresov, výstav

Študentská jedáleň Miloša Uhra v Trnave

 

adresa:
Bottova 23,
917 74 Trnava
telefón:
033/ 5908634,5521192
počet miest pri stole:
     
možnosti:
slávnostné hostiny, večere, organizovanie pracovných rokovaní,
školení, seminárov, konferencií, kongresov, výstav