Prejsť na obsah
Univerzita

Portál (portál) Slovenskej technickej univerzity www.stuba.sk a jej fakúlt je vytvorený s ohľadom na maximálnu prístupnosť a spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené na základe Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, jeho noviel a Výnosu č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra obsahu portálu je vytvorená v XHTML 1.0 Transitional a CSS 3.0. Dizajn je vytvorený pomocou kaskádových štýlov (CSS). V štýloch portálu sú použité relatívne jednotky preto je obsah možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Portál je prístupný aj pri vypnutých kaskádových štýloch a obrázkoch, takisto aj po zakázaní JavaScriptu a Javy.

Všetky dokumenty na stránke sú zverejňované v súlade s Výnosom Ministerstva financií SR MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Ide najmä o súbory vo formáte pdf na čítanie ktorých je potrebný Adobe Reader od spoločnosti Adobe.

Portál je plne funkčný v prehliadačoch:

  • Internet Explorer 9.0+
  • Mozilla Firefox 10.0+
  • Opera 10.0+

V prípade zistenia problémov s funkčnosťou portálu nás kontaktujte prostredníctvom formulára.