Prejsť na obsah
Univerzita

Úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niketorých zákonov v znení neskorších predpisov (stav: 1.január 2014)

Úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niketorých zákonov v znení neskorších predpisov (stav: 1. november 2013