Prejsť na obsah
Výskum

Stratégia ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov podporuje výskumné inštitúcie a organizácie pri implementácii Charty a Kódexu vo svojich politikách a postupoch. Európska komisia udelí „HR Excellence in Research Award (HRS4R)“ inštitúciám, ktoré úspešne inicializujú proces implementácie 40-tich zásad Charty a Kódexu do svojich politík ľudských zdrojov. Akčný plán implementácie musí vychádzať z GAP analýzy adresujúcej rozdiely aktuálneho a želaného stavu vzhľadom na 40 zásad Charty a Kódexu.

Európska charta výskumných pracovníkov: súbor všeobecných zásad a podmienok, ktorý definuje úlohy, povinnosti a nároky výskumníkov, zamestnávateľov a organizácií financujúcich výskum
Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov: súbor všeobecných zásad a podmienok, ktoré by mali dodržiavať zamestnávatelia pri otvorenom, transparentnom a na zásluhách založenom nábore výskumníkov

Cieľom implementácie princípov Charty a Kódexu je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumníkmi a zamestnávateľmi prispievala k úspešnej práci pri vytváraní, prenose, zdieľaní a šírení vedomostí a technologického rozvoja a k rozvoju kariéry výskumných pracovníkov, ako aj vytvorenie jednotného pracovného trhu pre výskumníkov v rámci Európskeho výskumného priestoru a zvýšenie atraktivity európskych výskumných inštitúcií pre výskumných pracovníkov vytvorením podmienok na udržateľnejšiu a príťažlivejšiu kariéru v oblasti výskumu a vývoja.

Na druhej strane nezvýši atraktivitu inštitúcie len pre výskumných pracovníkov, ktorí hľadajú nového zamestnávateľa ale zvýši aj šance byť súčasťou projektových konzorcií. Európska Komisia taktiež avizovala, že ocenenie HRS4R bude pravdepodobne v budúcnosti podmienkou uchádzania sa o projekty H2020, najmä v časti týkajúcej sa MSCA.

Dokumenty / documents: