Prejsť na obsah
Výskum

Časový plán počiatočnej fázy (Initial Phase) implementácie HRS4R a aktuálny progres:

 • jún – september 2019:
  • identifikácia dotknutých strán vo vnútri STU (vedenie univerzity a fakúlt, vedeckí pracovníci, doktorandi, študenti, ľudské zdroje, odbory, akademický senát,...).
  • návrh monitorovacieho výboru (Monitoring Committee),
  • návrh riadiaceho výboru (Steering Committee),
  • návrh pracovných skupín (fakulty + univerzitné pracoviská) so zastúpením všetkých dotknutých strán.
     
 • december 2019:
  • tvorba a pripomienkovanie „dotazníka GAP analýzy na STU“ založená na pozorovaniach a skúsenostiach na pôde STU a zisteniach univerzít a vedeckých inštitúcií v okolitom prostredí (Slovenská rektorská konferencia, Univerzita Karlova, Univerzita Matej Bela, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita,...)
     
 • december 2019 – január 2020:
  • procedúra oponentúry GAP analýzy členmi riadiaceho výboru,
  • procedúra oponentúry GAP analýzy členmi pracovných skupín.
 • február 2020 – marec 2020
  • ustanovenie riadiaceho výboru,
  • ustanovenie monitorovacieho výboru,
  • ustanovenie fakultných pracovných skupín (fakulty + univerzitné pracoviská). 
    
 • marec 2020 – apríl 2020:
  • realizácia GAP analýzy (fakulty + univerzitné pracoviská), 
  • písomné vyjadrenie podpory 40-tim princípom Charty a Kódexu zo strany STU a spustenie procesu uchádzania sa o ocenenie HRS4R („Letter of endorsement“ sa podáva do Bruselu Európskej Komisii prostredníctvom SAIA/EURAXESS).
    
 • máj 2020 – jún 2020 
  • preklady a zjednotenie fakultných GAP analýz a akčných plánov,
  • odovzdanie zjednotenej univerzitnej GAP analýzy a z nej vyplývajúceho akčného plánu implementácie Stratégie na posúdenie Európskou Komisiou,
 • december 2020:
  • rozhodnute Európskej Komisie s pripomienkami,
    
 • december 2020 – február 2021:
  • zapracovanie prípadných pripomienok a následné odovzdanie na opätovné posúdenie Európskej komisii,
    
 • máj 2021 – december 2021:
  • udelenie ocenenia HRS4R

Legenda:

 • realizované aktivity
 • prebiehajúce aktivity
 • budúce aktivity