Prejsť na obsah
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

Účelové zariadenie študentské domovy a jedálne (ÚZ ŠDaJ) poskytuje ubytovanie
a stravovanie študentom STU. 

Kontakty

Upozornenie: Študentom (SR) denného štúdia ubytovanie prideľuje príslušná fakulta do stanoveného termínu.


Správa ÚZ ŠDaJ STU
Adresa:
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1

Ubytovanie pre zamestnancov STU, doktorandov a pre študentov - manželské páry vybavuje:

Mgr. Alena Culinková: tel.: 0918/664 002, e-mail: alena.culinkova@stuba.sk

 

Ubytovanie pre zahraničných študentov, hostí STU a pre cudzích návštevníkov zabezpečuje:

Elena Trochtová: tel.: 0918/664 010, e-mail: elena.trochtova@stuba.sk

                                                  

Prevádzka študentských jedální:

- Ing. Martin Šuba, prevádzkový riaditeľ SC, tel.: 0905/419 017, e-mail: martin.suba@stuba.sk

- Ing. Eva Beständigová, vedúca úseku prevádzky SC, tel.: 0918/664 058, e-mail: eva.bestandigova@stuba.sk

Študentské domovy

Študentské jedálne

 

Telovýchova a šport:

Telocvičňa ŠD Jura Hronca - prevádzkové hodiny 1.9.2014 - 30.6.2015

Telocvičňa ŠD Jura Hronca - objednávkové tlačivo

Telocvičňa Jura Hronca - cenník platný od 1.2.2015 

 

Spoločenské miestnosti:

Spoločenská miestnosť ŠD Jura Hronca - prevádzkové hodiny 1.9.2014 - 30.6.2015  

Spoločenská miestnosť ŠD Jura Hronca - cenník platný od 1.9.2013

Spoločensko-telovýchovná miestnosť ŠD Nikosa Belojanisa - cenník platný od 1.2.2015

Spoločenská miestnosť ŠD Mladá Garda - cenník platný od 17.2.2016

Spoločenská miestnosť ŠD Dobrovičova - cenník platný od 1.3.2014

Kaviareň ŠD Mladá Garda - cenník platný od 20.1.2020

Jedáleň ŠD Mladá Garda - cenník platný os 1.3.2014

Študovňa ŠD Mladá Garda - cenník platný od 1.3.2014


Verejné obstarávanie