Prejsť na obsah
Študenti

 

Slovenská technická univerzita rekonštruuje postupne všetky svoje študentské domovy a jedálne.

V blízkosti internátov či fakúlt sú študentom k dispozícií športoviská (tenisové kurzy, atletická dráha, ingriská na futbal, plážový volejbal, basketbal, minifutbal, ale aj plavárne). Viac o športe na STU.

Všetky internáty majú k dispozícií rýchle pripojenie na internet. Viac na Ynet.sk

ŠD Juraja Hronca prešiel už kompletnou obnovou, obidva bloky sú zateplené, majú nové okná a obnovené izby s novým sociálnym zariadením.

Takouto kompletnou rekonštrukciou prešla už časť blokov ŠD Mladosť, ŠD Mladá Garda a postupne sa pokračuje s obnovou na ďalších blokoch a ďalších internátoch.

STU už rovnako zrekonštruovala aj ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Zrekonštruované sú aj školské jedálne na internátoch. 

FOTO: Obnovené internáty: ŠD Mladosť, ŠD J. Hronca, ŠD Mladá Garda

Študentský domov STU v Trnave

 

INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV A MANŽELSKÝ TYP UBYTOVANIA V ŠD STU V BRATISLAVE 

     1. POKYN  RIADITEĽA  ÚZ ŠDaJ  K ORGANIZÁCIÍ A DODRŽIAVANIU EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ PRE UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2020-2021.

      1. INSTRUCTION OF THE DIRECTOR OF ÚZ SDaJ STU FOR ORGANIZATION AND COMPLIANCE WITH EPIDEMIOLOGICAL MEASURES

  Prílohy:

           č. 1 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD Mladá Garda             č. 1 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD Mlada Garda

            č. 2 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD Jura Hronca             č. 2 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD Jura Hronca

            č. 3 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD N. Belojanisa             č. 3 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD N. Belojanisa

            č. 4 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD Akademik             č. 4 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD Akademik

            č. 5 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD Mladosť             č. 5 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD Mladost

            č. 6 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD Dobrovičova             č. 6 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD Dobrovicova

     2. POKYN  RIADITEĽA  ÚZ ŠDaJ  K UBYTOVANIU  ŠTUDENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE AKADEMICKÝ ROK 2020-2021.

     3. POKYN  RIADITEĽA  ÚZ ŠDaJ K UBYTOVANIU  ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2020-2021    

     4. INSTRUCTION BY DIRECTOR OF STUDENT HOUSING FOR FOREIGN STUDENTS FOR ACADEMIC YEAR 2020/2021 

     5. ВКАЗІВКИ ДИРЕКТОРА УНІВЕРСИТЕЦЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ ТА ЇДАЛЕНЬ ЩОДО ПОСЕЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХ СТУДЕНТІВ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2020/2021 flag ukraine GIF

     6. INFORMATION ABOUT CHECK-OUT FOR  ERASMUS AND ENDING FOREIGN STUDENTS

     7. POKYN RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ K VYSPORIADANIU PLATIEB ZA UBYTOVANIE ŠTUDENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

     8. INSTRUCTION FOR CHECK-OUT OF FOREIGN STUDENTS FROM STUDENT DORMITORIES OF THE STU IN BRATISLAVA

     9. INSTRUCTION OF DIRECTOR OF STUDENT DORMITORIES AND DINIG-HALLS FOR SETTLEMENT OF PAYMENTS FOR ACCOMMODATION OF STUDENTS WITH PERMANENT RESIDENCE OUTSIDE THE TERRITORY OF THE SLOVAK REPUBLIC

     10. Methodological guidelines related to the possibility of the rechecking-in of doctoral degree students at accommodation facilities of the Slovak University of Technology in Bratislava

PREDČASNÉ ODUBYTOVANIE ŠTUDENTOV STU V BRATISLAVE - POKYN K ODUBYTOVANIU

PREDČASNÉ ODUBYTOVANIE ŠTUDENTOV STU V BRATISLAVE - HARMONOGRAM K ODUBYTOVANIU

1) POKYNY


2) PREDPISY

A) PRAVIDLÁ PRIDEĽOVANIA UBYTOVANIA ŠTUDENTOM V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH STU V BRATISLAVE

B)UBYTOVACÍ PORIADOK ŠD STU (interný predpis ÚZ ŠDaJ STU) - platný od 1.9.2018

 C) ZMLUVA O UBYTOVANÍ

 D) ACCOMMODATION CONTRACT

 E) NÁHRADOVÁ KOMISIA PRE ŠTUDENTOV (interný predpis riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU) - úplné znenie vrátane dodatku č. 1.

     Damage committee for students living in the facilities of student houses and canteens of Slovak university of technology in Bratislava - Complete wording

3) CENY

4) KATEGORIZÁCIA IZIEB V ŠD