Prejsť na obsah
Študenti

 

Slovenská technická univerzita rekonštruuje postupne všetky svoje študentské domovy a jedálne.

V blízkosti internátov či fakúlt sú študentom k dispozícií športoviská (tenisové kurzy, atletická dráha, ingriská na futbal, plážový volejbal, basketbal, minifutbal, ale aj plavárne). Viac o športe na STU.

Všetky internáty majú k dispozícií rýchle pripojenie na internet. Viac na Ynet.sk

ŠD Juraja Hronca prešiel už kompletnou obnovou, obidva bloky sú zateplené, majú nové okná a obnovené izby s novým sociálnym zariadením.

Takouto kompletnou rekonštrukciou prešla už časť blokov ŠD Mladosť, ŠD Mladá Garda a postupne sa pokračuje s obnovou na ďalších blokoch a ďalších internátoch.

STU už rovnako zrekonštruovala aj ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Zrekonštruované sú aj školské jedálne na internátoch. 

FOTO: Obnovené internáty: ŠD Mladosť, ŠD J. Hronca, ŠD Mladá Garda

Študentský domov STU v Trnave

 

INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV A MANŽELSKÝ TYP UBYTOVANIA V ŠD STU V BRATISLAVE

ROK 2021

POKYNY K UBYTOVANIU PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

SPUSTENIE SYSTEMU UBYTOVANIE V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022 - oznam

PREDČASNÉ ODUBYTOVANIE Z ŠD STU BRATISLAVA PRE ŠTUDENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

    1) POKYNY RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ STU - Covid 19

    5. POKYN  RIADITEĽA  ÚZ ŠDaJ č.6/2021 - PODMIENKY UBYTOVANIA A ODUBYTOVANIA ŠTUDENTOV STU V ZIMNOM SEMESTRI 2021/2022 - platný od 20.septembra 2021

   4. POKYN RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ č.5/2021 - PODMIENKY  PLATENIA A UBYTOVANIA ŠTUDENTOV UBYTOVANÝCH  V ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOV STU V BRATISLAVEplatný od 1. apríla 2021

    4. INSTRUCTION OF DIRECTOR UZ SDaJ No.5/2021 - CONDITIONS OF PAYMENT AND ACCOMMODATION  OF STUDENTS, ACCOMMODATED IN STUDENT DORMITORIES STU - valid from 1st April 2021

    3. POKYN RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ č.4/2021 - DODRŽIAVANIE HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ V ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOV STU V BRATISLAVE – AKTUALIZÁCIA - platný od 8. marca 2021

    3. INSTRUCTION OF DIRECTOR UZ SDaJ No.4/2021 - COMPLIANCE WITH HYGIENIC-EPIDEMIOLOGICAL MEASURES IN STUDENT DORMITORIES OF THE STU IN BRATISLAVA – UPDATE - valid from  8th March 2021 

    2. POKYNY RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ č.2/2021- Podmienky ubytovania študentov v letnom semestri akad.roka 2020/2021 v ubytovacích zariadeniach ÚZ ŠDaJ STU - platný od 10. februára 2021

    2. INSTRUCTION OF DIRECTOR UZ SDaJ No.2/2021 - CONDITIONS OF ACCOMMODATION OF STUDENTS IN SUMMER SEMESTER OF ACADEMIC YEAR 2020/2021 IN STUDENT DORMITORIES STUvalid from 10th February 2021 

    1.POKYNY RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ č.1/2021-Podrobnosti k ubytovaniu, odubytovaniu a k platbám študentov ubytovaných v ubytovacích zariadeniach ÚZ ŠDaJ STU- platný do 9. februára 2021

    1. INSTRUCTION OF DIRECTOR UZ SDaJ No.1/2021 - DETAILS TO CHECK-IN, TO CHECK-OUT aND TO PAYMENTS OF STUDENTS ACCOMMODATED IN STUDENT DORMITORIES STUvalid until 9th February 2021 

ROK 2020

    1. POKYNY RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ STU K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU PRE UBYTOVANÉ  OSOBY V ŠD STU

    1. INSTRUCTION OF DIRECTOR OF STUDENT DORMITORIES TO THE FUUL-AREA TESTING FOR ALL ACCOMMODATED PERSONS 

     2. POKYN RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ STU - dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrní pre ubytované osoby

     2. INSTRUCTION OF THE DIRECTOR OF ÚZ SDaJ STU FOR COMPLIANCE WITH HYGIENIC AND EPIDEMIOLOGICAL MEASURES IN STUDENT HOUSES STU

     3. POKYN  RIADITEĽA  ÚZ ŠDaJ STU k ubytovaniu a platbám - zimný semester 2020/2021

      3. INSTRUCTION OF THE DIRECTOR OF THE STUDENT HOUSES STU TO PAYMENTS AND CHECK-OUT 

      4. POKYN  RIADITEĽA  ÚZ ŠDaJ  K ORGANIZÁCIÍ A DODRŽIAVANIU EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ PRE UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2020-2021.

      4. INSTRUCTION OF THE DIRECTOR OF ÚZ SDaJ STU FOR ORGANIZATION AND COMPLIANCE WITH EPIDEMIOLOGICAL MEASURES

  Prílohy:

           č. 1 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD Mladá Garda             č. 1 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD Mlada Garda

            č. 2 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD Jura Hronca             č. 2 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD Jura Hronca

            č. 3 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD N. Belojanisa             č. 3 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD N. Belojanisa

            č. 4 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD Akademik             č. 4 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD Akademik

            č. 5 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD Mladosť             č. 5 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD Mladost

            č. 6 Výstražný systém - Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD Dobrovičova             č. 6 Warning system - Compliance with hygienic and epidemiological measures for SD Dobrovicova

     5. POKYN  RIADITEĽA  ÚZ ŠDaJ  K UBYTOVANIU  ŠTUDENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE AKADEMICKÝ ROK 2020-2021.

     6. POKYN  RIADITEĽA  ÚZ ŠDaJ K UBYTOVANIU  ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2020-2021    

     6. INSTRUCTION BY DIRECTOR OF STUDENT HOUSING FOR FOREIGN STUDENTS FOR ACADEMIC YEAR 2020/2021 

     6. ВКАЗІВКИ ДИРЕКТОРА УНІВЕРСИТЕЦЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ ТА ЇДАЛЕНЬ ЩОДО ПОСЕЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХ СТУДЕНТІВ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2020/2021 flag ukraine GIF

     7. ČESTNÉ VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE

     7. AFFIDAVIT OF HEALTH 

     7. П І Д Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я  П P O  С Т А Н  З Д О Р О В' Я  flag ukraine GIF

2) VŠEOBECNÉ POKYNY K UBYTOVANIU

   

  • SPUSTENIE SYSTÉMU UBYTOVANIE V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 - oznam

  • POKYNY K UBYTOVANIU PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

  • POKYN NA POUŽÍVANIE VARIABILNÝCH SYMBOLOV PRI PLATBÁCH ZA UBYTOVANIE NA ŠD STU

  • POKYN K UBYTOVANIU a ODUBYTOVANIU A VYSPORIADANIE PLATIEB PRE ZŠ V ŠD STU

  • INSTRUCTION for foreign students to check-in and check-out and settlement of payments from student dormitory of the STU

  • POKYN K NÁSTUPU DO UBYTOVACIEHO ZARIADENIA STU PRE NOVONASTUPUJÚCICH ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA Bc. A Ing. ŠTÚDIA

  • POKYN K NÁSTUPU DO UBYTOVACIEHO ZARIADENIA STU PRE POKRAČUJÚCICH ŠTUDENTOV 2.-4. ROČNÍKA Bc. A Ing. ŠTÚDIA

  • POKYN na zapožičanie lôžkovín

  • INSTRUCTION for lend of beding for foreign students during short-term stay erasmus in student dormitory  

3) PREDPISY

A) PRAVIDLÁ PRIDEĽOVANIA UBYTOVANIA ŠTUDENTOM V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH STU V BRATISLAVE

B) UBYTOVACÍ PORIADOK ŠD STU (interný predpis ÚZ ŠDaJ STU) - platný od 1.9.2018

 C) ZMLUVA O UBYTOVANÍ

 D) ACCOMMODATION CONTRACT

 E) NÁHRADOVÁ KOMISIA PRE ŠTUDENTOV (interný predpis riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU) - úplné znenie vrátane dodatku č. 1.

     Damage committee for students living in the facilities of student houses and canteens of Slovak university of technology in Bratislava - Complete wording

4) CENY

5) KATEGORIZÁCIA IZIEB V ŠD