Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU je pracovisko, ktoré na základe požiadaviek fakúlt a pracovísk STU vydáva študijnú literatúru vo forme skrípt, vysokoškolských učebníc a príručiek, monografií, zborníkov vedeckých prác a zborníkov z odborných seminárov a konferencií, odborných časopisov.
Predaj vydavateľskej produkcie (okrem zborníkov) sa realizuje prostredníctvom kníhkupectiev lokalizovaných na jednotlivých fakultách.
Informácie o možnostiach zakúpenia vydaných zborníkov vedeckých prác, resp. zborníkov z konferencií a seminárov môžu záujemcovia získať vo vydavateľstve.

Literárny fond ocenil našu produkciu!

Vyšlo

Katalóg publikácií za rok 2021

E-shop

Kontakty a pracovisko

Materiál k študijnej literatúre