Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU je univerzitným pracoviskom, ktoré zabezpečuje vydávanie, výrobu a distribúciu študijnej literatúry, odbornej literatúry a časopisov. Vydáva a distribuuje aj literatúru z vedeckovýskumnej oblasti, propagačné materiály a celoškolské periodiká.