Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

CVT STU je informačným pracoviskom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave . Poslaním CVT STU je:

  • zabezpečovať projektovanie, implementáciu, prevádzku a priebežnú inováciu programových prostriedkov informačného systému pre všetky fakulty a pracoviská STU a zabezpečovať zaškolenie používateľov aplikácií,
  • zabezpečovať, prevádzku a poskytovať konzultačné služby systémového a vybraného aplikačného programového vybavenia centrálneho výpočtového systému pre všetky fakulty a pracoviská STU,
  • zabezpečovať prevádzku a poskytovať konzultačné služby systémového programového vybavenia vysokovýkonného klastra (www.hpc.stuba.sk), 
  • inovovať a dopĺňať výpočtový systém technickými a programovými prostriedkami,
  • zabezpečiť prevádzku, rozširovanie a inováciu výpočtového systému a počítačovej siete STU vrátane jej napojenia na medzinárodne dátové siete,
  • usmerňovať postup v oblasti licencií programových prostriedkov na STU,
  • zabezpečovať prevádzku, technickú a systémovú obsluhu počítačovej siete a ďalšej inštalovanej výpočtovej techniky v areáli Vazovova - Mýtna,
  • zabezpečovať technickú a systémovú obsluhu výpočtovej techniky na pracoviskách a účelových zariadeniach.

CVT spolupracuje s výpočtovými strediskami fakúlt a ďalšími odbornými pracoviskami STU v oblasti výpočtovej techniky a informatiky.


Úsek informačných systémov
Výpočtové stredisko (Nám. slobody)
Výpočtové stredisko (Vazovova - Mýtna)
Správca preukazov študenta
Činnosti a služby
Mailserver @stuba.sk
Telefonovanie po sieti STU
Verejné obstarávanie
Vysokovýkonné počítanie

Návody

Vzdialená podpora CVT STU Vzdialená podpora CVT STU


Kontakt