Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Kontakty
e-mail (študentské preukazy): preukaz.studenta@stuba.sk
e-mail (zamestnanecké preukazy): preukaz.zamestnanca@stuba.sk
e-mail (hybridné preukazy): pki@stuba.sk

Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, prízemie vpravo
Osobné návštevy študentov prijímame len ak sa problém nedá vyriešiť e-mailom, a to len vo vopred dohodnutom termíne.
Informácie o možnosti vydania študentského preukazu, spôsobu úhrady a výšky poplatku, vám poskytne študijná referentka. Nový preukaz si takisto vyzdvihnete na vašej fakulte.

Informácie o preukazoch ISIC     Informácie o preukazoch ITIC

Aktuálne informácie

Hybridné preukazy a infraštruktúra verejných kľúčov (PKI)

Bezplatné cestovanie vo vlakoch ZSSK

Internetová registrácia pre bezplatné cestovanie vlakom

PDF verzia pre Adobe Reader Príkaz rektora č. 2/2012 - Vydávanie preukazov na STU


Ceny preukazov a prolongačných známok

Výška poplatkov je uvedená v aktuálnej smernici rektora o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom.

  2016/2017 2017/2018
  Základná cena Duplikát Základná cena Duplikát
Preukaz ISIC 24,- € 14,- € počas platnosti licencie
24,- € s novou licenciou
24,- € 14,- € počas platnosti licencie
24,- € s novou licenciou
Hybridný preukaz ISIC 24,- € 25,- € počas platnosti licencie
35,- € s novou licenciou
24,- € 25,- € počas platnosti licencie
35,- € s novou licenciou
Preukaz študenta STU - denný (vydáva sa len pre držiteľov platného preukazu ISIC z iných univerzít) 14,- € 14,- € 14,- € 14,- €
Hybridný preukaz študenta STU - denný 24,- € 35,- € 24,- € 35,- €
Preukaz študenta STU - externý 14,- € 14,- € 14,- € 14,- €
Hybridný preukaz ITIC* 7,- € 20,- € počas platnosti licencie
27,- € s novou licenciou
10,- € 20,- € počas platnosti licencie
30,- € s novou licenciou
Preukaz zamestnanca* - 6,12 € - 6,12 €
Hybridný preukaz zamestnanca* - 20,- € - 20,- €
Čítačka hybridných preukazov* - 8,15 € - 8,15 €

2016/2017 2017/2018
Prolongačná známka ISIC 14,- € 14,- €
Prolongačná známka STU (NO ISIC) 5,- € 5,- €
Prolongačná známka ITIC 7,- € 10,- €

* Vydanie prvého zamestnaneckého preukazu je bezplatné, zamestnanec platí len cenu licencie ITIC. Ceny duplikátov zamestnaneckých preukazov môže stanoviť každá súčasť STU podľa svojich nákladov.


Dokumenty na stiahnutie

PDF verzia pre Adobe Reader N-VI Žiadosť o vydanie Preukazu študenta a Prolongačnej známky verzia pre AR 2017/18 platná len do 24.5.2018. Nová verzia zatiaľ nie je k dispozícii.

PDF verzia pre Adobe Reader Prihláška za člena CKM SYTS verzia pre AR 2017/18 platná len do 24.5.2018. Nová verzia zatiaľ nie je k dispozícii. (ITIC)

PDF verzia pre Adobe Reader Potvrdenie o zablokovaní preukazu pre DPB 


Správca preukazov študenta

  • zabezpečuje výrobu nových študentských preukazov na základe doručených objednávok z fakúlt
  • zabezpečuje výrobu duplikátov pre študentov z dôvodu straty, krádeže alebo nefunkčnosti
  • vie vyriešiť niektoré problémy pri používaní a aktualizovaní preukazov
  • v spolupráci s databázovým administrátorom zabezpečí opravu chyby v databáze
  • má prostriedky na opravu známych technických problémov s preukazmi