Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Aktuálne informácie

 • Sledujte prosím oznamy na fakultných webstránkach, korešpondenciu a e-mailové správy zo študijných oddelení.
  Fakulta svojim novoprijatým študentov posiela všetky dôležité informácie a pokyny. Organizačné pokyny sa na jednotlivých fakultách môžu líšiť, preto ak ste nedostali potrebné informácie a nenašli ste ich ani na webových stránkach fakulty, kontaktujte prosím danú fakultu.

 • Dopravné funkcionality TransCard nie sú automaticky súčasťou študentského preukazu. Ak chcete preukaz využívať v doprave, musíte si dopravné funkcionality objednať a zaplatiť cez Portál študenta v AIS.
 • Prijatí uchádzači si vyberajú typ preukazu, prípadne prolongačnej známky prostredníctvom Návratky k prihláške na štúdium na STU v AIS.
 • Študenti vyšších ročníkov musia byť najprv zapísaní do nového AR, a až potom si môžu objednať preukaz alebo prolongačnú známku cez modul Objednávky v Portáli študenta v AIS.
 • Nový preukaz pre novoprijatého študenta sa vyrába až po zápise a uhradení platby, a je platný najskôr od začiatku AR – od 1.9.
 • ISIC aplikácia pre držiteľov preukazov ISIC aj ITIC – Váš preukaz, zľavy a kupóny v mobile. Viac informácií a možnosť stiahnuť tu: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/.

FAQ

1. Objednanie preukazu, prolongačnej známky a dopravných funkcionalít

 • Aký preukaz si mám vybrať?
 • Akú prolongačnú známku si mám vybrať?
 • Ako si mám preukaz objednať a zaplatiť?
 • Ako si objednať a aktivovať dopravné funkcionality?

– odpovede nájdete v organizačných pokynoch z fakulty alebo všeobecne v tomto dokumente: Objednanie študentského preukazu, prolongačnej známky a dopravných funkcionalít.

– porovnanie výhod obyčajného Preukazu študenta STU a Preukazu ISIC nájdete tu: Výhody Medzinárodného študentského preukazu ISIC

2. Prevzatie preukazu alebo prolongačnej známky

 • Kedy a kde si môžem vyzdvihnúť nový preukaz alebo známku?

– Odovzdávanie preukazov a nalepovanie známok zabezpečuje študijné oddelenie fakulty.
– Postupujte podľa organizačných pokynov fakulty.

3. Problémy s platbou

 • Platba s nesprávnym variabilným symbolom nebola spárovaná.
 • Platba z účtu odišla 2x.
 • Platba s nesprávnou sumou, na nesprávny účet, alebo iný problém.

– kontaktujte študijné oddelenie fakulty.

4. Preukaz v doprave

 • Pri problémoch s aktivovaním dopravných funkcionalít

– Najprv si skontrolujte stav úhrady a spárovania poplatku za dopravné funkcionality v aplikácii Financovanie štúdia.
– Do hodiny od spárovania platby sa aktualizuje databáza univerzitných terminálov, následne priložte preukaz k terminálu.
– V prípade zobrazenia chybového hlásenia na termináli po splnení predošlých dvoch podmienok kontaktujte správu preukazov STU.

 • Ako sa dostanem k zostatku elektronickej peňaženky alebo predplatného lístka pri strate, poškodení preukazu alebo po ukončení štúdia?

– O prenesenie alebo vyplatenie finančného zostatku požiadajte predajné miesto príslušného dopravcu.
– Ak potrebujete papierové potvrdenie o zablokovaní preukazu, kontaktujte správu preukazov STU.

 • Kde nájdem univerzitný terminál?

– Univerzitné terminály nájdete na SVF, SJF, FEI, FCHPT, FAD, MTF, FIIT a na rektoráte STU.
– Môžete využiť aj sieť verejných UNIterminálov: https://www.preukazstudenta.sk/#mapa_terminalov

5. Problém s fotkou

 • Nestihol som vložiť fotografiu cez webový portál a návratka už nie je prístupná.

– Fotku vám do AIS vie vložiť študijná referentka, kontaktujte študijné oddelenie fakulty.

6. Preukaz v stravovaní

 • Ako sa dostanem k zostatku stravovacieho kreditu po ukončení štúdia?

– O vyplatenie finančného zostatku stravovacieho kreditu požiadajte pokladňu príslušnej jedálne alebo kontaktujte stravovacie centrum STU.

 • Preukaz STU nefunguje v študentskej reštaurácii pri internáte Univerzity Komenského ("Štúrak", "Átriaky", "Eat & meet").

– Preukazy STU fungujú v jedálňach STU. Eat & meet nie je jedáleň STU, preto v tomto prípade nevieme poskytnúť technickú podporu.


Kontakty

Študijné oddelenia

 • sú primárnym kontaktným miestom študentov
 • poskytujú organizačné pokyny a základné informácie
 • odovzdávajú preukazy a prolongačné známky študentom
 • riešia bežné problémy s platbami a objednávkami
 • vedia opraviť prípadnú chybu v osobných údajoch študenta
 • objednávajú hromadnú výrobu preukazov na základe prijatých a uhradených objednávok od študentov

 Stavebná fakulta – Študijné oddelenie

 Strojnícka fakulta – Útvar pedagogických činností

 Fakulta elektrotechniky a informatiky – Pedagogické oddelenie

 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie – Študijné oddelenie

 Fakulta architektúry a dizajnu – Študijné oddelenie

 Materiálovotechnologická fakulta stu so sídlom v Trnave – Študijné oddelenie

 Fakulta informatiky a informačných technológií – Študijné oddelenie

 Ústav manažmentu – Študijné oddelenie

Správa preukazov STU

 • zabezpečuje výrobu nových študentských preukazov na základe doručených objednávok z fakúlt
 • zabezpečuje tiež výrobu duplikátov pre študentov z dôvodu straty, krádeže alebo nefunkčnosti
 • poskytuje technickú podporu držiteľom preukazov
 • poskytuje technickú podporu v oblasti vydávania preukazov a konzultácie pre študijné oddelenia
 • poskytuje technickú podporu pre Hybridné preukazy a infraštruktúru verejných kľúčov (PKI)

E-mail (študentské preukazy): preukaz.studenta@stuba.sk

E-mail (zamestnanecké preukazy): preukaz.zamestnanca@stuba.sk

E-mail (hybridné preukazy): pki@stuba.sk

Osobné návštevy študentov prijímame len ak sa problém nedá vyriešiť na diaľku telefonicky, e-mailom alebo priložením preukazu k terminálu, a to po predošlej konzultácii a v dohodnutom termíne. 

Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, prízemie vpravo.

Stravovacie centrum STU

 • zodpovedá za finančné operácie pri používaní preukazu v stravovaní, vrátane vyplatenia zostatkového kreditu

Webstránky:

Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

Študentské jedálne - stravovanie

WebKredit

Ing. Eva Beständigová
Vedúca úseku prevádzky Stravovacieho centra
Tel.: +421 918 664 058
E-mail: eva.bestandigova@stuba.sk

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov (CKM SYTS)

 • združenie CKM SYTS je držiteľom licencií ISIC, ITIC a EURO<26 na Slovensku.
 • zabezpečuje rozvoj distribučnej siete preukazov a dohaduje nové zľavy a benefity pre ich držiteľov
 • poskytuje podporu pre členov združenia (držiteľov platného preukazu ISIC) pri poskytovaní výhod a zliav na základe licencie ISIC.

E-mail: VSpreukazy@ckmsyts.sk

Tel.: +421 948 827 097

Webstránky: ISIC.sk

Informácie o preukazoch ISIC     Informácie o preukazoch ITIC     

Transdata

 • Je systémový operátor systému TransCard.
 • Zabezpečuje systémovú integráciu a akceptáciu vydávaných preukazov u externých poskytovateľov služieb, predovšetkým v doprave.
 • Je zodpovedný za technickú funkčnosť ním dodávanej alebo inicializovanej bezkontaktnej čipovej karty.
 • Prevádzkuje verejné univerzitné terminály (Sieť UNITerminálov).
 • Poskytuje technickú podporu držiteľom preukazov, ktorí majú uhradený poplatok za dopravné funkcionality, a to prostredníctvom aplikácie v univerzitnom termináli alebo ich kontaktného centra.

E-mail: preukazstudenta@transdata.sk

Tel.: +421 905 384 092

Webstránky: Vysoká škola | Preukaz študenta (preukazstudenta.sk)

Železničná spoločnosť Slovensko

Bezplatné cestovanie vo vlakoch ZSSK

Internetová registrácia pre bezplatné cestovanie vlakom


Ceny preukazov a prolongačných známok

Výška poplatkov je uvedená v aktuálnej smernici rektora o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom.

  2021/2022 2022/2023
  Základná cena Duplikát Základná cena Duplikát
Preukaz ISIC 21,- € 11,- € počas platnosti licencie
21,- € s novou licenciou
21,- € 11,- € počas platnosti licencie
21,- € s novou licenciou
Hybridný preukaz ISIC 35,- € 25,- € počas platnosti licencie
35,- € s novou licenciou
35,- € 25,- € počas platnosti licencie
35,- € s novou licenciou
Preukaz študenta STU - denný 11,- € 11,- € 11,- € 11,- €
Hybridný preukaz študenta STU - denný 25,- € 25,- € 25,- € 25,- €
Preukaz študenta STU - externý 11,- € 11,- € 11,- € 11,- €
Dopravné funkcionality TransCard 1,85 € - 1,85 € -
Hybridný preukaz ITIC* 10,- € 20,- € počas platnosti licencie
30,- € s novou licenciou
10,- € 20,- € počas platnosti licencie
30,- € s novou licenciou
Preukaz zamestnanca* - 6,12 € - 6,12 €
Hybridný preukaz zamestnanca* - 20,- € - 20,- €
Čítačka hybridných preukazov* - 8,15 € - 8,15 €

2021/2022 2022/2023
Prolongačná známka ISIC 11,- € 11,- €
Prolongačná známka STU (NO ISIC) 4,- € 4,- €
Prolongačná známka ITIC 10,- € 10,- €

* Vydanie prvého zamestnaneckého preukazu je bezplatné, zamestnanec platí len cenu licencie ITIC. Ceny duplikátov zamestnaneckých preukazov môže stanoviť každá súčasť STU podľa svojich nákladov.


Dokumenty na stiahnutie

PDF verzia pre Adobe Reader Výhody Medzinárodného študentského preukazu ISIC

PDF verzia pre Adobe Reader Potvrdenie o zablokovaní preukazu pre DPB (od 1.9.2022 bude tento proces automatizovaný a potvrdenie nebude potrebné)

PDF verzia pre Adobe Reader Objednanie študentského preukazu, prolongačnej známky a dopravných funkcionalít 

PDF verzia pre Adobe Reader Príkaz rektora č. 2/2012 - Vydávanie preukazov na STU