Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Kontakty
e-mail (študentské preukazy): preukaz.studenta@stuba.sk
e-mail (zamestnanecké preukazy): preukaz.zamestnanca@stuba.sk
e-mail (hybridné preukazy): pki@stuba.sk

Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, prízemie vpravo
Osobné návštevy študentov prijímame len ak sa problém nedá vyriešiť e-mailom, a to len vo vopred dohodnutom termíne.
Informácie o možnosti vydania študentského preukazu, spôsobu úhrady a výšky poplatku, vám poskytne študijná referentka. Nový preukaz si takisto vyzdvihnete na vašej fakulte.

Informácie o preukazoch ISIC     Informácie o preukazoch ITIC     Informácie o dopravných funkcionalitách TransCard

ISIC aplikácia pre držiteľov preukazov ISIC aj ITIC – Váš preukaz, zľavy a kupóny v mobile. Viac informácií a možnosť stiahnuť tu: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/.

Aktuálne informácie

 • Od AR 2020/2021 nie sú "Dopravné funkcionality TransCard" súčasťou poplatku za prolongáciu preukazu, ani poplatku za vydanie nového preukazu, či duplikátu predchádzajúceho preukazu, a nie sú teda automaticky nastavené na preukaze študenta,
  ale každý študent, ktorý má na túto funkcionalitu nárok a má o ňu záujem, si ju musí prostredníctvom AIS na akademický rok objednať a zaplatiť.
 • Prijatí uchádzači si vyberajú typ preukazu, prípadne prolongačnej známky prostredníctvom Návratky k prihláške na štúdium na STU v AIS.
 • Študenti vyšších ročníkov musia byť najprv zapísaní do nového AR, a až potom si môžu objednať preukaz alebo prolongačnú známku cez modul Objednávky v Portáli študenta v AIS.
 • Nový preukaz pre novoprijatého študenta sa vyrába až po zápise a uhradení platby, a je platný najskôr od začiatku AR - od 1.9.

Ďalšie informácie o dopravných funkcionalitách TransCard

Hybridné preukazy a infraštruktúra verejných kľúčov (PKI)

Bezplatné cestovanie vo vlakoch ZSSK

Internetová registrácia pre bezplatné cestovanie vlakom

PDF verzia pre Adobe Reader Príkaz rektora č. 2/2012 - Vydávanie preukazov na STU


Ceny preukazov a prolongačných známok

Výška poplatkov je uvedená v aktuálnej smernici rektora o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom.

  2020/2021 2021/2022
  Základná cena Duplikát Základná cena Duplikát
Preukaz ISIC 21,- € 11,- € počas platnosti licencie
21,- € s novou licenciou
21,- € 11,- € počas platnosti licencie
21,- € s novou licenciou
Hybridný preukaz ISIC 35,- € 25,- € počas platnosti licencie
35,- € s novou licenciou
35,- € 25,- € počas platnosti licencie
35,- € s novou licenciou
Preukaz študenta STU - denný 11,- € 11,- € 11,- € 11,- €
Hybridný preukaz študenta STU - denný 25,- € 25,- € 25,- € 25,- €
Preukaz študenta STU - externý 11,- € 11,- € 11,- € 11,- €
Dopravné funkcionality TransCard 1,85 € - 1,85 € -
Hybridný preukaz ITIC* 10,- € 20,- € počas platnosti licencie
30,- € s novou licenciou
10,- € 20,- € počas platnosti licencie
30,- € s novou licenciou
Preukaz zamestnanca* - 6,12 € - 6,12 €
Hybridný preukaz zamestnanca* - 20,- € - 20,- €
Čítačka hybridných preukazov* - 8,15 € - 8,15 €

2020/2021 2021/2022
Prolongačná známka ISIC 11,- € 11,- €
Prolongačná známka STU (NO ISIC) 4,- € 4,- €
Prolongačná známka ITIC 10,- € 10,- €

* Vydanie prvého zamestnaneckého preukazu je bezplatné, zamestnanec platí len cenu licencie ITIC. Ceny duplikátov zamestnaneckých preukazov môže stanoviť každá súčasť STU podľa svojich nákladov.


Dokumenty na stiahnutie

PDF verzia pre Adobe Reader Výhody Medzinárodného študentského preukazu ISIC

PDF verzia pre Adobe Reader Potvrdenie o zablokovaní preukazu pre DPB 


Správca preukazov študenta

 • zabezpečuje výrobu nových študentských preukazov na základe doručených objednávok z fakúlt
 • zabezpečuje výrobu duplikátov pre študentov z dôvodu straty, krádeže alebo nefunkčnosti
 • vie vyriešiť niektoré problémy pri používaní a aktualizovaní preukazov
 • v spolupráci s databázovým administrátorom zabezpečí opravu chyby v databáze
 • má prostriedky na opravu známych technických problémov s preukazmi