Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Je centrálnym výpočtovým strediskom CVT pracujúcim v nepretržitej prevádzke, zabezpečujúce chod centrálnych výpočtových systémov, chod vysokovýkonného klastra, chod počítačovej siete STU a prepojenie na medzinárodné siete.

vedúci VSNS: Ing. Július Binder
e-mail: julius.binder@stuba.sk  
tel.: 57296262, 52961573, 0918669151

Organizačné členenie VSNS:

Oddelenie technickej obsluhy a údržby
Oddelenie systémového programového vybavenia 
Oddelenie operátorskej obsluhy

Kontakt