Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Systémové zabezpečenie prevádzky operačných systémov a aplikácií centrálnych informačných systémov. Systémové zabezpečenie prevádzky a konzultácií operačného systému vysokovýkonného klastra STU. Systémová obsluha a zabezpečenie chodu zariadení chrbticovej siete STU. Nepretržitá prevádzka serverov webmail, www, ais, wifi, dns a pod. Systémová obsluha, údržba a monitorovanie pripojených sieťových zariadení v nepretržitej prevádzke. Koncepčné, konzultačné, expertízne a vývojové práce v oblasti nasadzovania operačných a aplikačných systémov.