Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Poslaním úseku je analýza, projektovanie a vývoj vlastného informačného systému pre všetky fakulty STU ako i implementácia, správa a prevádzka zakúpených aplikačných informačných systémov pre potreby fakúlt STU a pre vedenie celej univerzity.

Vedúca úseku:
Ing. Slabejová Eva 
e-mail: eva.slabejova@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669177 - skrátená voľba 9916

Sekretariát:
Maršová Daniela
e-mail: daniela.marsova@stuba.sk
tel.: +421 52494 320
mobil.: +421 0918 669171 - skrátená voľba 9910 

Evidenčné listy IS prevádzkovaných na STU :
Evidenčný list AIS
Evidenčný list EIS personalistika
Evidenčný list Kredit
Evidenčný list OLIB
Evidenčný list Ubyt


Organizačné členenie ÚIS CVT :

1. Databázová administrácia a podpora informačných systémov (DBA)
Kontakt: Michal Šrenkel, michal.srenkel@stuba.sk

2. Prevádzka ekonomického informačného systému (EIS)
Kontakt: Ing. Košuthová Emília, emilia.kosuthova@stuba.sk; Čuntala Miloš, milos.cuntala@stuba.sk

3. Prevádzka subsystému personalistiky a miezd (PAM)
Kontakt: Ing. Slabejová Eva, eva.slabejova@stuba.sk; Hanzelová Marcela, marcela.hanzelova@stuba.sk

4. Prevádzka subsystému evidencie investičného a neinvestičného majetku (MAJETOK)
Kontakt: Ing. Onderková Ľubomíra, lubomira.onderkova@stuba.sk

5. Prevádzka subsystému stravovania (KREDIT)  
Kontakt: Ing. Stračina Erich, erich.stracina@stuba.sk

6. Prevádzka akademického informačného systému (AIS)
Kontakt: RNDr. Vaškorová Jana, jana.vaskorova@stuba.sk; Ing. Bujdáková Andrea, andrea.bujdakova@stuba.sk

7. Prevádzka knižničného celouniverzitného systému (ARL)
Kontakt: Ing. Stračina Erich, erich.stracina@stuba.sk

8. EDS - Elektronického dochádzkového systému STU
Kontakt: Čuntala Miloš, milos.cuntala@stuba.sk

9. E-PORADY - Systém elektronického evidovania porád
Kontakt: Ing. Slabejová Eva, eva.slabejova@stuba.sk; Ing. Bujdáková Andrea, andrea.bujdakova@stuba.sk

10. Údržba archívnych informačných systémov

11. Personálny portál IS Magion
Kontakt: Ing. Slabejová Eva, eva.slabejova@stuba.sk; Hanzelová Marcela, marcela.hanzelova@stuba.sk

12. IIS MIS - Prenájmy
Kontakt: Čuntala Miloš, milos.cuntala@stuba.sk

13. WCES - Webový systém na vystavovanie a schvaľovanie cestovných príkazov
Kontakt: Ing. Košuthová Emília, emilia.kosuthova@stuba.sk