Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Evidencia investičného (kapitálového) a neinvestičného (bežného) majetku, poskytovanie najčastejších výstupov, spracovanie inventúry, výkazníctvo za univerzitu, pre investičný majetok a ďalšie činnosti v oblasti spracovania majetku na fakultách STU.Programový systém Majetok je určený pre pracovníkov fakúlt na evidenciu majetku, pre vedenia fakúlt na získanie informácií o majetku, pre katedry na evidenciu umiestnenia majetku a zodpovednosti za zverené veci pracovníkom katedry a na prehľady o svojom majetku.

Kontakt:
Ing. Onderková Ľubomíra
e-mail: lubomira.onderkova@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669172 - skrátená voľba 9911