Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Vitajte na stránkach UTV pri STU v Bratislave!

 

Radi uvítame všetkých tých, ktorým nie je cudzí obsah citátu Ebner-Eschenbachovej: 

"Človek zostáva mladým, pokiaľ je ešte schopný učiť sa, získavať nové vlastnosti a znášať názory ostatných".

Aj v ďalšom akademickom roku otvárame pre nových záujemcov (dámy i pánov od 50 rokov) prvý všeobecný ročník so zaujímavými prednáškami.

Viac o možnostiach štúdia Vám povedia naše stránky, ktoré si otvoríte pomocou menu na ľavej strane.
Vzdelávacie programy si môžete zobraziť priamo kliknutím na príslušný odkaz Prezenčná výučba v menu na ľavej strane. 

Podrobnejšie informácie môžete tiež samozrejme získať osobným kontaktom - pozrite údaje po kliknutí na Kontakt v menu na ľavej strane.

Cieľom Univerzity tretieho veku pri STU je na vysokoškolskej úrovni sprístupniť študujúcim nové poznatky a zručnosti z vedeckých disciplín v priamej nadväznosti na ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti, prispievať k zvyšovaniu vedomostí, rozširovaniu obzoru a poznatkov z oblasti vedy a spoločenského diania, ako i pomáhať seniorom k integrovaniu sa do spoločnosti v nových, sústavne sa meniacich podmienkach,  ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku ale i počas neho.