Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Kontaktné hodiny

utorok    12:30 – 14:30 hod.
štvrtok   10:00 – 11:30 hod. 
piatok     09:00 – 11:30 hod. 

Tel.: 0917 669 526
E-mail: utv.icv@stuba.sk

Upozornenie
Uvedené kontaktné hodiny platia i pre telefonický kontakt

Ing. Martina Krbaťová , vedúca 
Gabriela Dömeová, organizačná pracovníčka

Kontaktná adresa

Univerzita tretieho veku pri STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

Na mape Bratislavy je naše sídlo tu.

Budova Vazovova 5, Arch. Grossmann, 1928

Jiří Grossmann: Škola umeleckých remesiel (dnes STU), Bratislava, 1928. Foto Andrej Turčan 19. 11. 2007,
prameň Wikipédia.