Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Vedúca ročníka: Ing. Martina Krbaťová

Podľa tradície, uplatňovanej na slovenských UTV, štúdium začína povinným absolvovaním prvého (všeobecného) ročníka, charakterizovaného pestrou paletou ponúkaných prednášok. Niektoré z nich majú okrem vzdelávacej funkcie aj funkciu motivačnú, predstavujú  úvod do problematiky, ktorá je predmetom podrobnejšieho štúdia v rámci   konkrétneho vzdelávacieho programu. K takýmto motivačným prednáškam na našej UTV možno zaradiť napr. prednášky „Potraviny a  výživa“, „Človek a architektúra v historickom vývoji“,  „Bezpečnosť a ochrana súkromia na internete“.

Téma

Prednášateľ

Technika budúcnosti prof. Ing. Š. Luby, DrSc.
Zaujímavosti z dejín techniky Ing. M. Petráš, PhD.
Je fotografia mŕtva? Ing. P. Marek
Bezpečnosť a ochrana súkromia na internete prof. Ing. P. Horváth, PhD.
Potraviny a výživa doc. MUDr. K. Babinská, PhD.
Pamäťové techniky včera a dnes Ing. S. Valovičová
Energeticky náročné budovy prof. Ing. D. Petráš, PhD.
Liečivá, drogy, jedy doc. Ing. Berkeš, PhD.
Využitie žiarenia v medicíne prof. Ing. M. Pavlovič, PhD.
Nové smery v automobilizme doc. Ing. J. Lešinský, PhD.
Človek a architektúra v historickom vývoji doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.
Využitie multimédií v oblasti vzdelávania a služieb Ing. R. Vargic, PhD.
Stres náš každodenný prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc.
Jadrová energetika a jej vplyv na životné prostredie prof. Ing. V. Slugeň, DrSc.