Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Obrázky z niektorých ročníkov slávnostných imatrikulácií.

Rok 2009, 23. októbra

Prorektor a riediteľ ICV odovzdávajú Prorektorov príhovor

Rok 2008, 17. októbra

Pohľad do pléna Odovzdávanie indexu poslucháčke

Rok 2006, 13. októbra

Pohľad zo strany poslucháčov Odovzdávanie indexu prorektorom
Predsedníctvo Prorektor a riaditeľ ICV odovzdávajú index

Rok 2005, 18. októbra

Odovzdávanie indexu poslucháčke

Prvá slávnostná imatrikulácia na UTV pri STU 23. októbra 1998

Prvej slávnostnej imatrikulácie na UTV pri STU sa zúčastnili aj hostia: predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku, zástupcovia MPSVR SR a  MŠ SR.
Rektor STU doc. Igor Hudoba, CSc., a prorektor STU prof. RNDr. Jána Kalužný, PhD., odovzdávajú index UTV jednému z poslucháčov