Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Výučba na UTV pri STU

Univerzita tretieho veku pri STU naďalej pokračuje vo výučbe online formou aj v roku 2022
až do odvolania.
O začatí prezenčnej formy výučby budú všetci zainteresovaní informovaní e-mailom.

12.01.2022, M.K.


V termíne od 21.12.2021 do 07.01.2022

bude kancelária UTV zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Prajeme Vám šťastné a veselé vianočné sviatky, plné zdravia a spokojnosti.
Ďakujeme za Vašu priazeň v tomto kalendárnom roku.

21.12.2021, M.K.


Pomoc v on-line pre váhajúcich

Máte obavy z on-line výučby?
Neviete ako na to a radi by ste sa zúčastňovali vzdelávania na UTV? 
My Vám pomôžeme!

Stačí sa prihlásiť na program, ktorý je na to ako ušitý. Je v skrátenej forme, aby to, čo sa naučíte ste ešte stihli zúžitkovať priamo v procese on-line výučby.
Kliknite na NEBOJTE SA ON-LINE VZDELÁVANIA.

18.08.2021, M.K.


Príprava programov pre akademický rok 2021/2022

UTV postupne pripravuje náplne a časové harmonogramy tých vzdelávacích programov, ktoré v akademickom roku 2021/2022 otvorí. Vzhľadom na aktuálne skúsenosti s obmedzeniami osobných kontaktov počas platnosti pandemických opatrení sú programy spravidla pripravené v týchto formách:

 1. Prezenčná výučba (pre situáciu bez obmedzení kontaktov)
 2. Dištančná výučba (pre situáciu bez ohrozenia pandémiou)
 3. Kombinovaná výučba (časť dištančná a časť prezenčná výučba).

Pre akademický rok 2021/2022 nebude kancelária UTV vydávať obvyklú publikáciu „Študijné programy“. Obsah programov bude zverejňovaný na webstránke UTV. Prihlásení poslucháči obdržia pre svoj aktuálny program harmonogram vo forme tabuľky s termínmi lekcií e-mailom.

Vzdelávacie programy (uvádzané postupne, podľa priebehu prípravy):

Názov programu PREZENČNÝ DIŠTANČNÝ Podrobnosti PRIHLÁSENIE
Za krásami architektúry a krajiny ÁNO ÁNO tabuľka tém OBSADENÉ
Architektúra a zeleň záhrady ÁNO ÁNO tabuľka tém OBSADENÉ
IMUNITA – PILIER ZDRAVIA ÁNO ÁNO tabuľka tém OBSADENÉ
Tréning pamäti I ÁNO ÁNO tabuľka tém OBSADENÉ
Zdravý chrbát
ÁNO ÁNO Prihláška OBSADENÉ
Potraviny a zdravie človeka - výber ÁNO ÁNO tabuľka tém OBSADENÉ
STAROSTLIVOSŤ O TELESNÉ A DUŠEVNÉ ZDRAVIE - výber ÁNO ÁNO tabuľka tém OBSADENÉ
Prenosné počítače I ÁNO ÁNO tabuľka tém OBSADENÉ
Užitočné počítačové aplikácie I ÁNO ÁNO tabuľka tém OBSADENÉ
Kreatívne využitie počítačov – projekty ÁNO ÁNO tabuľka tém OBSADENÉ
Multimédiá pre prenosný počítač a smartfón NIE ÁNO tabuľka tém OBSADENÉ
Microsoft OFFICE I - WORD a EXCEL ÁNO NIE tabuľka tém OBSADENÉ
*NEBOJTE SA ON-LINE VZDELÁVANIA ÁNO NIE tabuľka tém OBSADENÉ

Po otvorení stránky s  tabuľkou tém je v spodnej časti uvedený odkaz na formulár prihlášky. Po kliknutí na odkaz je podľa inštrukcií možné záväznú prihlášku (registračný formulár) vyplniť. Prihlášku vyplňte a potvrďte stlačením tlačidla ODOSLAŤ - tým je prihláška už zaevidovaná. Urobte tak len raz!

Pred začiatkom vzdelávania dostanú zaregistrovaní poslucháči všetky ďalšie potrebné inštrukcie na základe vyplnenej prihlášky. Ak bude vzdelávanie realizované dištančnou formou, obdržia aj jednoduchý návod ako sa k vzdelávacej platforme pripojiť.

*Pre tých, ktorí sa na dištančnú formu vzdelávania chcú dôkladnejšie pripraviť je ponúkaný cyklus prednášok a praktických cvičení, označených v uvádzanom zozname hviezdičkou.

08.08.2021, M.S. Aktualizované 09.08.;10.8.; 11.08.; 22.09.2021 M.S.


Príprava akademického roku 2021/2022


Milí naši seniori,

pripravujeme pre Vás bližšie informácie o jednotlivých možnostiach štúdia na akademický rok 2021/2022.

Všetci, u ktorých evidujeme záujem o vzdelávanie na našej UTV, dostanú informáciu o otváraných programoch
e-mailom najneskôr v priebehu mesiacov júl a august 2021.

22.05.2021, M.K.


Kancelária UTV - Dovolenka

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že kancelária UTV pracuje momentálne v obmedzenom režime
z dôvodu čerpania dovolenky až do 5.7.2021

21.06.2021, M.K.


PC seminár UTV pri STU

sa uskutoční on-line formou dňa 27.5.2021, vo štvrtok od 10:00h na adrese:

OnlineSeminarhttps://meet.google.com/kfq-irsh-eja

Na seminári budú predvedené prezentácie a videá študujúcich aj lektorov UTV, vytvorené počas akademického roku 2020/2021 v online vzdelávacích programoch „Prenosné počítače“ a „Užitočné počítačové aplikácie“.

Program:

 • Úvod – Ing. M. Babinský
 • Piešťany (prezentácia mesta)
 • Teplo domova (prezentácia)
 • UTV STU (propagácia)
 • Inkscape – kreslenie obrázkov (video)
 • Audacity – dabovanie zvukového videa
 • Zoner – úprava fotografií a doplnenie textov do obrázkov
 • Jar je tu (video)
 • Devínska Kobyla (video v MS Video editor)
 • Zoner – príklady úprav fotografií (porovnanie pred a po úprave)
 • Inkscape - dlaždicové klony
 • Náš pes (ozvučené video)
 • Kto bude milionárom – kvíz

 Predpokladaný záver, (vrátane diskusie účastníkov a odpovedí autorov na otázky) približne okolo 12:00h.

 Zmena programu vyhradená.

 Tešíme sa na Vás.

21.05.2021, M.K. & M.S


PREVENCIA KRIMINALITY
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Logo Sčítania 2021Odbor prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR v spolupráci
so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania
ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania
v období

od 1.4. 2021 do 31.10.2021

Tu otvorte informáciu MV SR v úplnom znení

28.04.2021, M.S. podľa ASUTV


ZDRAVÝ CHRBÁT  v on-line priestore

Ilustrácia cvikuDo dištančnej formy vzdelávania je začlenený aj on-line pohybový program, pod názvom „Zdravý chrbát“

Jedenkrát  do týždňa seniori premenia svoje obývačky na telocvične a z obrazovky počítača, či notebooku sa im prihovára a precvičuje Mgr. A. Cepková, PhD. zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Viac informácií kliknite tu

08.02.2021, M.K. & M.S


DIŠTANČNÁ  VÝUČBA (on-line výučba)

Keďže nie je možné zúčastňovať sa výučby prezenčnou formou, Univerzita tretieho veku pri STU pripravila nové, zaujímavé vzdelávacie programy. Tieto programy sú pripravené v spolupráci s erudovanými odborníkmi, ktorí sú mnohým z radov našich študujúcich veľmi dobre známi.

Pre viac o obsahovej náplni ponúkaných programov kliknite na jeden z nasledujúcich odkazov:

IMUNITA - PILIER ZDRAVIA

ARCHITEKTÚRA (NE)TRADIČNE

BRÁNA ZÁHRAD OTVORENÁ

ZA KRÁSAMI ARCHITEKTÚRY A KRAJINY alias UTV na cestách

Programy budú realizované on-line formou cez platformu Google Meet. V podstate z pohodlia domova a bez stresov. Vítaná je aj malá pomoc niekoho z Vašich príbuzných.

Štart programov je naplánovaný začiatkom mesiaca marec 2021.

Všetky ďalšie potrebné inštrukcie dostanete na základe prihlášky pred začiatkom vzdelávania, vrátane jednoduchého návodu ako sa na vzdelávanie pripojiť.

Prihlásiť sa na programy je možné najneskôr do 18.2.2021 (vrátane) alebo do obsadenosti programu.

Informácia o obsadenosti programov je dostupná na stránke "Dištančná výučba...." TU


Prihlasovať sa môžu len uchádzači, ktorí majú absolvovaný prvý (všeobecný) ročník na akejkoľvek Univerzite tretieho veku na Slovensku!

Čo je potrebné pred samotným pripojením:

Možnosť A)

Počítač alebo notebook pripojený na internet vybavený mikrofónom alebo slúchadlami s mikrofónom (kamera nie je povinná). Ako prehliadač odporúčame používať Google Chrome, najlepšie v aktuálnej verzii. 
alebo

Možnosť B)

Smartfón alebo tablet s Androidom alebo iPhone či iPad. Pripojenie na internet.

Je potrebné si doinštalovať aplikáciu MEET HANGOUTS:

 1. Pre Smartfón alebo tablet s Androidom cez Obchod play (ODKAZ) alebo
 1. pre tých, ktorí vlastnia IPhone, alebo iPad  Apple Store (ODKAZ).

Všetky ďalšie potrebné inštrukcie dostanete na základe prihlášky pred začiatkom vzdelávania, vrátane jednoduchého návodu ako sa na vzdelávanie pripojiť.

08.02.2021, M.K. & M.S


Kancelária UTV pri STU
bude v dňoch 18.12.2020 – 10.01.2021 zatvorená.

Z celého srdca Vám želáme príjemné, pohodové  a čarovné Vianočné sviatky, plné tak prepotrebného zdravia, pokoja a optimizmu. 
Nech rok 2021 je tisíckrát lepší, ako ten predchádzajúci – vo všetkých smeroch.

Kolektív UTV pri STU


Vážení seniori,

pripomíname možnosť vrátenia alikvotnej časti poplatku za akademický rok 2019/2020
(na základe čestného prehlásenia -  viď list poslaný e-mailom z obdobia apríl/máj 2020).

Nakoľko viacerí z Vás tak doteraz ešte neurobili, preto opakujeme: 

Alikvotnú časť poplatku za akademický rok 2019/2020 je možné vrátiť do konca roka 2020, na základe vyžiadania si dokumentu „Čestné prehlásenie“ od UTV e-mailom, alebo je možné prísť osobne na UTV v čase úradných hodín a doniesť so sebou číslo svojho účtu vo forme IBAN  (v takom prípade dokument „Čestné prehlásenie“ vyplníme za Vás na UTV).


Pozastavenie kontaktnej prezenčnej výučby

Na základe rozhodnutia vedenia STU v Bratislave v nadväznosti na doporučenia Krízového štábu STU 
bude kontaktná prezenčná výučba na UTV pri STU  v akademickom roku 2020/2021 pozastavená.

Pevne veríme, že akonáhle sa situácia zlepší natoľko, aby seniori mohli bez obáv opäť zasadnúť do školských lavíc, činnosť UTV bude obnovená.

23. 09. 2020, aktualizované 29.9.2020 M.S.


Zrušená imatrikulácia 1. všeobecného ročníka

Pre akademický rok 2020/2021 sa imatrikulácia 1. všeobecného ročníka ruší.

Podrobné informácie o výučbe dostanú všetci prihlásení záujemci poštou.

23. 09. 2020 M.S.


Ukončenie prihlasovania sa
do 1.  všeobecného ročníka

Pre akademický rok 2020/2021 je prihlasovanie sa
do 1. všeobecného (motivačného) ročníka ukončené.


Záujemcovia sa už môžu prihlásiť na štúdium v nasledujúcom akademickom roku 2021/2022
(e-mailom, telefonicky alebo osobne) - pozrite kontaktné údaje.

2. 09. 2020 M.S.


Informácia o začiatku výučby na UTV pri STU

Informácie o začiatku výučby na UTV pri STU pre akademický rok 2020/2021,
dostanú všetci zapísaní poštou.
Listy bude UTV posielať postupne pre jednotlivých účastníkov každého vzdelávacieho programu
od polovice septembra 2020.

25.08.2020  M.S.


Pre záujemcov z iných Univerzít tretieho veku

Od 23.06.2020 sa môžete prísť OSOBNE prihlásiť na voľné vzdelávacie programy v čase našich úradných hodín.

Doneste si so sebou (ako doklad) index pôvodne navštevovanej Univerzity tretieho veku.

17.06.2020  M.S.


Milí naši seniori,
Univerzita tretieho veku pracuje v obvyklom režime

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami komunikovali a vyjadrovali nám svoju podporu vo veľmi pozitívnom svetle, aj napriek neľahkej situácii, ktorá vznikla počas pandémie.

 Tešíme sa na Vás v čase našich kontaktných hodín, ktoré platia aj pre telefonický kontakt. 

  utorok: 12:30 – 14:30h
  štvrtok: 10:00 – 11:30h
  piatok: 09:00 – 11:30h

Ukončili sme akademický rok 2019/2020 vo všetkých našich 57 vzdelávacích skupinách a všetci naši študujúci dostali od nás list s postupom, akým spôsobom je možné prihlásiť sa na ďalší akademický rok 2020/2021. List je na základe podmienok ukončenia akademického roka 2019/2020 pre každú skupinu odlišný.

Nakoľko sme zápisy do vzdelávacích programov nemohli uskutočniť na osobnom stretnutí tak, ako to bolo po ostatné roky, situáciu nám to značne skomplikovalo. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby tí, ktorí zatiaľ nereagovali na naše výzvy, tak urobili

najneskôr do 12.06.2020.

Záujemcov z  iných UTV zatiaľ na jednotlivé vzdelávacie programy neprihlasujeme. Vypíšeme pre nich termín na voľné vzdelávacie programy.

Pevne veríme, že všetci túto neľahkú situáciu chápete, a oceníte našu snahu vyjsť Vám maximálne v ústrety.

Veríme, že budete aj v budúcnosti spokojní so vzdelávacími aktivitami na našej UTV a všetci spoločne dúfame, že sa k nim vrátime ešte túto jeseň v plnom zdraví.

2.06.2020 Vedenie UTV pri STU v BA, M.S.


SLOVENSKÁ  TECHNICKÁ  UNIVERZITA  V  BRATISLAVE
INŠTITÚT  CELOŽIVOTNÉHO  VZDELÁVANIA
UNIVERZITA  TRETIEHO  VEKU

Vás srdečne pozývajú na

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ ABSOLVENTOV UTV STU
vzdelávacieho programu Digitálna fotografia

v priestoroch Primaciálneho paláca, v Justiho sieni,
Primaciálne námestie 494/2, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

Autori:   poslucháči 3. ročníka
Lektori: Ing. Peter Marek (2. a 3. ročník)
               Mgr. art. Katarína Bako (1. ročník)
Kurátor výstavy: Ing. Peter Marek

Výstava je pre verejnosť otvorená denne od 27. 02. 2020 do 05. 03. 2020 od 14.00 - 18.00 hod.

11.02.2020 M.S.


Smutná správa

PredsedníctvoTohoročný Mikuláš priniesol slovenskej fyzikálnej obci veľmi smutný darček: parte o úmrtí prof. RNDr. J. Krempaského, DrSc. (na obrázku z imatrikulácie UTV pri STU 23.10.2009 vľavo). Nikto to nečakal. Brali sme ho ako stálicu, ktorá tu bude večne plným priehrštím rozdávať nielen najaktuálnejšie výsledky jeho milovanej najkrajšej vedy, ale aj obyčajného každodenného človečenstva všetkým, ktorí o to budú stáť. A tých bolo vždy a všade veľa – na školách všetkých úrovní, vo vedeckých ústavoch, v odborných i laických spoločnostiach, a prirodzene i na jeho celoživotnom pracovisku - Katedre fyziky FEI STU (nech  už bola v rôznych obdobiach akokoľvek premenovaná). Intenzita jeho aktivít sa nikdy nemerala jeho postavením, ani vekom. Len tým, či to, čo môže rozdávať, je užitočné pre pokrok vedy, slobodu myslenia a prejavu a v prospech ľudstva ako celku.

Dovoľte nám, aby sme prof. Krempaskému na tomto mieste s úctou a láskou poďakovali za jednu z jeho aktivít z ostatných dvoch desaťročí, o ktorej sa všeobecne vie menej, ktorou sa však nezmazateľne zapísal do myslí a sŕdc stoviek seniorov, ktorým sa prihováral  na slávnostných imatrikuláciách prvých ročníkov na Univerzite tretieho veku  pri STU. Od vzniku našej UTV začiatkom akademického roku 1998/1999 nevynechal ani jedinú za 21 rokov. Pozorne odsedel za "vrchstolom", s úsmevom na tvári vítal nových záujemcov o vzdelávanie sa napriek pokročilému veku a, ako sám hovoril, rozmýšľal, o čom im po skončení oficiálnej časti porozpráva. Nikdy si nemusel vopred pripraviť prednášku, ale vždy to bola vysoko aktuálna téma, či už išlo o teóriu chaosu, teóriu relativity, objav a históriu polovodičov, objav predpovedanej elementárnej častice, aktuálne Nobelove ceny za fyziku, súčasné teórie o vzniku a usporiadaní vesmíru a mnoho iných. Náročné témy, podané tak zrozumiteľne, že zneli ako rozprávky, ale rozprávky boli pravdivé, fyzikálne. A vždy to bolo prepojené s technikou využívanou v každodennom živote. Bol to pre nich zážitok, ktorý ich motivoval  využiť ponúkané vzdelávacie aktivity UTV na skvalitnenie jesene svojho života, ako o tom často rozprávali.

Ďakujeme za seba a za všetkých, ktorým sa naplno rozdával bez ohľadu na ich i svoj vek. A tak ako všetkým, ktorí ho poznali a zažili, bude aj nám veľmi chýbať.

22.12.2019 E. Adlerová, M. Krbaťová, Univerzita tretieho veku pri STU


Slávnostná imatrikulácia prvého ročníka

Slávnostná imatrikulácia prvého všeobecného ročníka Univerzity tretieho veku
pri Slovenskej technickej univerzite sa uskutoční

dňa 11. 10. 2019 o 13.00 hod.
v aule Dionýza Ilkoviča (Mýtna 36, prízemie).

Program:

12:00 hod. – Nástup imatrikulovaných (povinné pre všetkých prvákov)
13:00 hod. – Slávnostná imatrikulácia

14:00 hod. – Úvodná prednáška prvého ročníka

08.10.2019 M.S.


Ukončenie prihlasovania sa do 1. ročníka

Pre akademický rok 2019/2020 je prihlasovanie sa
do 1. všeobecného (motivačného) ročníka ukončené.


Záujemcovia sa už môžu prihlásiť na budúci akademický rok 2020/2021
(e-mailom, telefonicky alebo osobne) - pozrite kontaktné údaje.

20. 9. 2019 M.S.


 

Slávnostné odovzdávanie Osvedčení 2019

Slávnostné odovzdávanie Osvedčení absolventom Univerzity tretieho veku
pri Slovenskej technickej univerzite sa uskutoční 

dňa 7. 6. 2019 o 13.00 hod.

 v aule Dionýza Ilkoviča (Mýtna 36, prízemie). 

Program:

12:00 hod. – Prezentácia (povinná pre všetkých  absolventov) 
13:00 hod. – Slávnostné odovzdávanie Osvedčení

Poznámka: Je nutné, aby sa absolventi dostavili už o 12:00h, pretože sa uskutoční nácvik.

17. 5. 2019 M.S.


Projektový seminár UTV STU 2019

Vedenie UNIVERZITY TRETIEHO VEKU pri STU
pozýva na
PC seminár UTV pri STU,
dňa 29. mája 2019  (streda),  
v učebni UE 229, Vazovova 5, 1. poschodie.

Program:
10:00 hod. - Otvorenie
10:10 hod. - 11:20 hod.: Prezentácia projektov - 1. časť
11:20 hod. - 11:45 hod.: Prestávka s občerstvením
11:45 hod. - 12:40 hod.: Prezentácia projektov - 2. časť
12:40 hod. - 13:30 hod.: Diskusia
13:30 hod. - Záver

Projekty (aplikácie počítačových programov) budú prezentovať študenti UTV pri STU, ktorí v akademickom roku 2018/2019 absolvovali výučbu na študijných odboroch IKT, najmä na odboroch Prenosné počítače a Windows 10 a novinky.
 
Organizátori prosia zaujať miesta v učebni do 09:55 hod.
17. 5. 2019 M.S.

Deň otvorených dverí na UTV

Univerzita tretieho veku pozýva všetkých záujemcov o toto štúdium na "Deň otvorených dverí", ktorý sa uskutoční dňa 20.03.2019 o 14:00h v miestnosti UE 229 (1. poschodie).

Príďte sa presvedčiť, že študovať sa dá aj v seniorskom veku a môže Vás to naozaj baviť!

14.03.2019 M.K.


Srdečne Vás pozývame na

výstavu fotografií absolventov

vzdelávacieho programu Digitálna fotografia

UTV pri STU

Výstava je otvorená denne od 07. 03. 2019 do 18. 03. 2019 od 14.00 hod. do 18.00 hod., v priestoroch Primaciálneho paláca, v Justiho sieni.
Primaciálne námestie 494/2, 811 01 Bratislava-Staré Mesto.

Vstup zdarma


Dovolenka kancelárie UTV

Kancelária UTV bude  
dňa 2.11.2018 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.
Všetky požidavky, administratívne úkony a ostatné informácie 
vybavíme od 5. novembra 2018 v obvyklých kontaktných hodinách.

31. 10. 2018 M.S.


Pripravujeme  pre  vás

Pohybové  aktivity 

 • Zdravý  chrbát
 • Stolný  tenis
 • Nordic  walking
  (chôdza so špeciálnymi chodeckými palicami)

 Bližšie informácie v kancelárii UTV

5.6.2018 M.S


Slávnostné odovzdávanie Osvedčení 2018

Slávnostné odovzdávanie Osvedčení absolventom Univerzity tretieho veku
pri Slovenskej technickej univerzite sa uskutoční 

dňa 15. 6. 2018 o 13.00 hod.

 v aule Dionýza Ilkoviča (Mýtna 36, prízemie). 

Program:         

12:00 hod. – Prezentácia (povinná pre všetkých  absolventov) 
13:00 hod. – Slávnostné odovzdávanie Osvedčení

Poznámka: Je nutné, aby sa absolventi dostavili už o 12:00h, pretože sa uskutoční nácvik.

24. 5. 2017 M.S.


Projektový seminár UTV STU 2018

Vedenie UNIVERZITY TRETIEHO VEKU pri STU
pozýva na
PC seminár UTV pri STU,
dňa 6. júna 2018  (streda),  
v učebni UE 229, Vazovova 5, 1. poschodie.

Program:
10:00 hod. - Otvorenie
10:10 hod. - 11:20 hod.: Prezentácia projektov - 1. časť
11:20 hod. - 11:45 hod.: Prestávka s občerstvením
11:45 hod. - 12:40 hod.: Prezentácia projektov - 2. časť
12:40 hod. - 13:30 hod.: Diskusia
13:30 hod. - Záver

Projekty (aplikácie počítačových programov) budú prezentovať študenti UTV pri STU, ktorí v akademickom roku 2017/2018 absolvovali výučbu na študijných odboroch IKT, najmä na odboroch Prenosné počítače a Windows 10 a novinky.
 
Organizátori prosia zaujať miesta v učebni do 09:55 hod.
17. 5. 2018 M.S.

Novinky pre akademický rok 2018/2019

 1. Pripravuje sa nový študijný odbor Skvosty architektúry. Predbežné témy prednášok pozrite tu.
 2. Pripravuje sa nový študijný odbor Umenie v každodennom živote.
  Predbežné témy prednášok pozrite tu.  
 3. Pripravuje sa nový študijný odbor Trénovanie pamäti. Predbežné témy prednášok pozrite tu.  
 4. Pripravuje sa nový študijný odbor Tematická fotografia. Predbežné témy prednášok pozrite tu
   

V pripravovaných ŠO prebieha ešte upresnenie tém aj termínov a zabezpečovanie lektorov. 


28. 4. 2018 M.S.


Oznámenie

Kancelária UTV bude
dňa 26.04.2018 v čase úradných hodín
zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za porozumenie

24.4.2018 M.S


Seminár

Univerzita Tretieho Veku Vás srdečne pozýva na seminár
spojený s občerstvením:

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE SENIOROV

21.02.2018 o 10:30 v Aule D. Ilkoviča na Mýtnej ulici č.36

Pútavo a zaujímavo o vybraných témach, aj o falšovaní peňazí:

 • bezpečné používanie platobnej karty
 • máte už internet banking?
 • podvody v elektronickom bankovníctve
 • ochranné prvky eurobankoviek
 • ako overiť pravosť peňazí
 • pravá, či falošná bankovka?

Seminár je zdarma a je potrebné prihlásiť sa naň osobne,
alebo na tel. čísle:
0917 669 526
alebo e-mailom na:
utv.icv@stuba.sk najneskôr do 19.02.2018

15.1.2018 M.S., upravené 15.2.2018


Slávnostná imatrikulácia prvého ročníka

Slávnostná imatrikulácia prvého všeobecného ročníka Univerzity tretieho veku
pri Slovenskej technickej univerzite sa uskutoční

dňa 6. 10. 2017 o 14.00 hod.
v aule Dionýza Ilkoviča (Mýtna 36, prízemie).

Program:

       13:00 hod. – Prezentácia (povinná pre všetkých prvákov)
       14:00 hod. – Slávnostná imatrikulácia
cca 15:00 hod. – Prednáška p. prof. Krempaského

2.10.2017


NOVOMESTSKÉ POKLADY

Ste priaznivo naklonení literárnej či výtvarnej tvorbe? Bývate v mestskej časti Bratislava Nové mesto?
Máte plné "šuflíky" príbehov, básní, poviedok či výtvarných prác alebo výšiviek?
Radi si pozriete ručné práce vytvorené zastaralými technikami?

Dávame Vám do pozornosti nasledovný odkaz, z ktorého sa dozviete o projekte
NOVOMESTSKÉ POKLADY,
do ktorého sa môžete zapojiť.

-> stránka s informáciami

23. 8. 2017Chcete sa naučiť Esperanto?

Esperanto po 130 rokoch svojho jestvovania zostalo živým jazykom schopným vyjadriť každú myšlienku a opísať každú ľudskú činnosť.

Umožňuje spoznávanie kultúr iných národov, okrem iného aj pomocou „Pasporta servo“, t.j. ubytovanie u esperantistov, v rodinnom prostredí, bez jazykovej bariéry (oceníte v Japonsku, Číne, v Afrike, aj vo Francúzsku).

Program prednášok Esperanto

Bolo vytvorené tak, že sa ho možno naučiť 5x rýchlejšie ako iný, národný jazyk, veľmi skoro môžete ním bez zábran komunikovať (cez internet s celým svetom).

Prikladáme zoznam tém, ktoré sa naučíte, stačí kliknúť na obrázok vpravo.

Záujemci o tento jazyk sa môžu hlásiť na UTV od 4. septembra 2017 v čase našich úradných hodín.

18. 8. 2017Dovolenka kancelárie UTV

V dňoch 21.8. – 31.8.2017
bude kancelária UTV zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.
Všetky dodatočné prihlášky a ostatné informácie 
vybavíme od 4. septembra 2017.

18. 8. 2017


Zmena úradných hodín

Úradné hodiny sú v  mesiacoch júl, august, september
upravené nasledovne:
štvrtok: 09:30 – 11:30h.


Srdečne Vás pozývame na

Výstavu fotografií absolventov UTV pri STU

študijných odborov 
DIGITÁLNA FOTOGRAFIA a KRESLENIE A MAĽOVANIE

Výstava je otvorená od 23. júna 2017 do 30.  júna 2017, každý deň od  13:00 do 18:00 hod., 

v priestoroch Primaciálneho paláca, v Justiho sieni.
Primaciálne námestie 494/2, 811 01 Bratislava-Staré Mesto.

VSTUP ZDARMA

20. 6. 2017


 

Slávnostné odovzdávanie Osvedčení 2017

Slávnostné odovzdávanie Osvedčení absolventom Univerzity tretieho veku
pri Slovenskej technickej univerzite sa uskutoční 

dňa 16. 6. 2017 o 13.00 hod.

 v aule Dionýza Ilkoviča (Mýtna 36, prízemie). 

Program:         

12:00 hod. – Prezentácia (povinná pre všetkých  absolventov) 
13:00 hod. – Slávnostné odovzdávanie Osvedčení

Poznámka: Je nutné, aby sa absolventi dostavili už o 12:00h, pretože sa uskutoční nácvik.

6. 6. 2017


Projektový seminár UTV STU 2017

Vedenie UNIVERZITY TRETIEHO VEKU pri STU
pozýva na
PC seminár UTV pri STU,
dňa 21. júna 2017  (streda),  
v učebni UE 229, Vazovova 5, 1. poschodie.

Program:
10:00 hod. - Otvorenie
10:10 hod. - 11:20 hod.: Prezentácia projektov - 1. časť
11:20 hod. - 11:45 hod.: Prestávka s občerstvením
11:45 hod. - 12:40 hod.: Prezentácia projektov - 2. časť
12:40 hod. - 13:30 hod.: Diskusia
13:30 hod. - Záver

Projekty (aplikácie počítačových programov) budú prezentovať študenti UTV pri STU, ktorí v akademickom roku 2016/2017 absolvovali výučbu na študijných odboroch IKT, najmä na odboroch Praktické využitie počítačov a Prenosné počítače.
 
Organizátori prosia zaujať miesta v učebni do 09:55 hod.
13. 5. 2017

Študujúci UTV navštívili VW BRATISLAVA

8.3.2017 bol podľa kalendára pre väčšinu z nás „Medzinárodný deň žien“. Šestnásť študujúcich v študijnom odbore „Od koča po auto“  na UTV STU spolu s garantom približne o 12:30h vstupovali bránou veľkého výrobcu automobilov Volkswagen Slovakia v Bratislave na dlho očakávanú návštevu.

Celý článok o návšteve spoločnosti Volkswagen Bratislava otvoríte kliknutím na nasledujúci odkaz:

2017 - Exkurzia Volkswagen


Varovanie pre seniorov

Policajný zbor neustále zaznamenáva podvody, krádeže a inú trestnú činnosť páchanú na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend (tzv. špecifická kriminalita na senioroch).
Policajný zbor za účelom ochrany seniorov pred týmto fenoménom poskytol názorný plagát i informačný leták, prostredníctvom ktorých poskytuje konkrétne rady a odporúčania ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov.

Venujte prosím vo vlastnom záujme pozornosť týmto dokumentom, ktoré sa zobrazia po kliknutí na vyznačené odkazy.

Tento materiál poskytol pre Asociáciu univerzít tretieho veku
Úrad kriminálnej polície Prezídia policajného zboru, JUDr. Ľuba Rehánková

28.10.2016, upravené 2.11.2016


Výstava fotografií

V utorok, 18. októbra 2016 o 16:00 hod bola na slávnostnej vernisáži otvorená
Výstava fotografií absolventov študijného odboru DIGITÁLNA FOTOGRAFIA II 
Univerzity tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Výstava je začlenená do rámca podujatia SENIORFEST, ktoré organizuje  Kancelária primátora Hl. mesta SR Bratislavy v rámci mesiaca úcty k starším

Pre verejnosť je výstava otvorená
od 19. októbra 2016 až do 30.  októbra 2016
každý deň od  14:00 do 17:30 hod  

v priestoroch Primaciálneho paláca,
Primaciálne námestie 494/2, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
v sieni Archa, vchod z Uršulínskej.

VSTUP ZDARMA

Na obrázku je šípkou vyznačený vchod do siene Archa Primaciálneho paláca z Uršulínskej ulice. Zdroj Mapy Google.

Sieň Astra

12. 10. 2016, , aktualizované 21.10.2016


Slávnostná imatrikulácia prvého ročníka

Slávnostná imatrikulácia prvého všeobecného ročníka Univerzity tretieho veku
pri Slovenskej technickej univerzite sa uskutoční

dňa 14. 10. 2016 o 13.00 hod.
v aule Dionýza Ilkoviča (Mýtna 36, prízemie).

Program:

12:00 hod. – Prezentácia (povinná pre všetkých prvákov)
13:00 hod. – Slávnostná imatrikulácia

14:00 hod. – Prednáška p. prof. Krempaského

12.10.2016


Odovzdávanie Osvedčení 2016

Slávnostné odovzdávanie Osvedčení absolventom Univerzity tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite sa uskutoční 

dňa 17. 6. 2016 o 13.00 hod.

 v aule Dionýza Ilkoviča (Mýtna 36, prízemie). 

Program:         

12:00 hod. – Prezentácia (povinná pre všetkých  absolventov) 
13:00 hod. – Slávnostné odovzdávanie Osvedčení

17. 5. 2016


Novinky pre akademický rok 2016/2017

 1. Otvára sa nový študijný odbor Windows 10 a novinky. Témy prednášok pozrite tu. Prebieha zabezpečovanie lektorov. 
   
 2. Otvára sa nový študijný odbor Práca s OS Android. Témy prednášok pozrite tu.  
   
 3. Otvára sa nový študijný odbor Podpora zdravia a vitality prírodou. Témy prednášok pozrite tu
   
 4. Študijný odbor Zaujímavosti z dejín vied a techniky sa v tomto akademickom roku nebude otvárať.
   

2. 5. 2015


Projektový seminár UTV STU 2016

Vedenie UTV pri STU pozýva na
stretnutie poslucháčov UTV pri STU,
ktoré sa uskutoční v stredu, 1. júna 2016
v učebni UE 229, Vazovova 5, 1. poschodie.

Program:
10:00 hod. - Otvorenie
10:10 hod. - 11:20 hod.: Prezentácia projektov - 1. časť
11:20 hod. - 11:45 hod.: Prestávka s občerstvením
11:45 hod. - 12:40 hod.: Prezentácia projektov - 2. časť
12:40 hod. - 13:30 hod.: Diskusia
13:30 hod. - Záver

Projekty (aplikácie počítačových programov) budú prezentovať študenti UTV pri STU, ktorí v akademickom roku 2015/2016 absolvovali výučbu na študijných odboroch IKT, najmä na odboroch Praktické využitie počítačov a Prenosné počítače. 
Organizátori prosia zaujať miesta v učebni do 09:55 hod.
1. 4. 2016

Anketa pre študentov UTV

Ak ste študentom Univerzity tre­tieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zapojte sa do ankety o najobľúbenej­šieho lektora! 

Hlasovať sa dá 

 • pomocou papierového hlasovacieho lístka, ktorý dostanú študenti na vyučovaní a odovzdajú ho lektorovi alebo v kancelárii UTV, 
 • alebo elektronicky pomocou vyplnenia formulára na internete: http://goo.gl/forms/C0pdC8CYzZ

3. 3. 2016


Anglický jazyk pre seniorov

UTV pripravuje i pre akademický rok 2015/2016 výučbu anglického jazyka.

Výučba začína v októbri pre kategórie začiatočníkov i pokročilých.

Záujemcovia sa môžu informovať - prihlásiť v kontaktných hodinách.

28. 7. 2015


Výstava fotografií

Výstava fotografií absolventov študijného odboru DIGITÁLNA FOTOGRAFIA bude 

v priestoroch vestibulu Fakulty architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody 19

od 14. septembra 2015 do 21. septembra 2015.

28. 7. 2015


Novinky pre akademický rok 2015/2016

 1. Otvára sa nový študijný odbor Zaujímavosti z dejín vied a techniky. Témy prednášok pozrite tu
   
 2. Otvára sa nový študijný odbor Od kočiara po auto. Témy prednášok pozrite tu. Prebieha zabezpečovanie lektorov. Predbežne však nie je prihlásený dostatočný počet záujemcov.
   
 3. Otvára sa tretí ročník v študijnom odbore Digitálna fotografia. Témy prednášok pozrite tu.
   
 4. V študijnom odbore Prenosné počítače sa pokusne otvára III. ročník. Program prednášok sa pripravuje. Témy prednášok budú novo upravené vo všetkých ročníkoch po vyhodnotení I. a II. ročníka a zverejnené po projektovom seminári.

16. 6. 2015


Odovzdávanie Osvedčení 2015

Slávnostné odovzdávanie Osvedčení absolventom Univerzity tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite sa uskutoční 

dňa 12. 6. 2015 o 13.00 hod.

 v aule Dionýza Ilkoviča (Mýtna 36, prízemie). 

Program:         

12:00 hod. – Prezentácia (povinná pre všetkých  absolventov) 
13:00 hod. – Slávnostné odovzdávanie Osvedčení

2. 6. 2015


Novinky pre akademický rok 2015/2016

 1. Otvára sa nový študijný odbor Zaujímavosti z dejín vedy a techniky. Témy prednášok pozrite tu. Prebieha zabezpečovanie lektorov.
   
 2. Otvára sa nový študijný odbor Od kočiara po auto. Témy prednášok pozrite tu. Prebieha zabezpečovanie lektorov.
   
 3. V študijnom odbore Prenosné počítače sa pokusne otvára III. ročník. Program prednášok sa pripravuje. Témy prednášok budú novo upravené vo všetkých ročníkoch po vyhodnotení I. a II. ročníka a zverejnené na projektovom seminári.

10. 5. 2015


Projektový seminár UTV STU 2015

Vedenie UTV pri STU pozýva na
stretnutie poslucháčov UTV pri STU,
ktoré sa uskutoční v stredu, 17. júna 2015
v učebni UE 229, Vazovova 5, 1. poschodie.

Program:
10:00 hod. - Otvorenie
10:00 hod. - 11:10 hod.: Prezentácia projektov - 1. časť
11:10 hod. - 11:30 hod.: Prestávka s občerstvením
11:30 hod. - 12:30 hod.: Prezentácia projektov - 2. časť
12:30 hod. - 13:30 hod.: Diskusia
13:30 hod. - Záver

Projekty (aplikácie počítačových programov) budú prezentovať študenti UTV pri STU, ktorí v akademickom roku 2014/2015 absolvovali výučbu na študijných odboroch IKT, najmä na odboroch Praktické využitie počítačov a Prenosné počítače. 
Organizátori prosia zaujať miesta v učebni do 10:00 hod.
27. 4. 2015

Konferencia 20. výročie ASUTV 2014

Asociácia Univerzít Tretieho Veku na Slovensku a Centrum ďalšieho vzdelávania UK 

usporiadajú pri príležitosti 20.výročia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku

pod záštitou rektora UK v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

Odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
“Edukácia v treťom veku”

Miesto a dátum: Študijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre Harmónii 27. november 2014

Viac: http://www.asutv.sk/konferencia-20-vyrocie-asutv-2014/

Súčasťou programu konferencie je i príspevok 

"Nový študijný odbor Prenosné počítače na UTV pri STU v Bratislave"
autorov M. Babinský a M. Slezák.
Prezentáciu si môžete stiahnuť tu.

21. 10. 2014, upravené 20.5. 2015


Novinky pre akademický rok 2014/2015

 1. Otvára sa III. ročník v študijnom odbore Záhradná a krajinná architektúra. Témy prednášok pozrite tu.
   
 2. Otvára sa III. ročník v študijnom odbore Architektúra a stavby Bratislavy. Témy prednášok pozrite tu.
   
 3. V študijnom odbore Počítače sa pokusne otvára III. ročník. Tým sa rozširuje  ponuka pre pokročilých, ktorých zaujímajú možnosti inštalácie a domáceho využívania voľne šíriteľných programov. Témy prednášok pozrite tu.

21. 8. 2014


Projektový seminár UTV STU 2014

Vedenie UTV pri STU pozýva na
stretnutie poslucháčov UTV pri STU,
ktoré sa uskutoční v stredu, 18. júna 2014
v počítačovej učebni UD 104, Vazovova 5, prízemie vľavo.

Program:
10:00 hod. - Otvorenie
10:00 hod. - 11:10 hod.: Prezentácia projektov - 1. časť
11:10 hod. - 11:30 hod.: Prestávka s občerstvením
11:30 hod. - 12:30 hod.: Prezentácia projektov - 2. časť
12:30 hod. - 13:30 hod.: Diskusia
13:30 hod. - Záver

Projekty (aplikácie počítačových programov) budú prezentovať študenti UTV pri STU, ktorí v akademickom roku 2013/2014 absolvovali výučbu najmä na študijných odboroch Praktické využitie počítačov a Prenosné počítače. 
Organizátori prosia zaujať miesta v učebni do 10:00 hod.
13. 5. 2014