Prejsť na obsah
Výskum

Veda a výskum na STU

STU má nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 22. apríla vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj traja zástupcovia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jeden zástupca TU v Košiciach inaugurovaný na SjF STU.

STU má nových troch profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová dňa 18. novembra 2020 vymenovala 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl. Medzi nimi boli aj traja z STU. Aktuálne na STU pôsobí 170 profesorov a 26 profesoriek, spolu 196.

Pokračovanie riešenia významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum

Najvýznamnejším úspechom v prvom roku riešenia projektu bola najmä realizácia výpočtov z prvých princípov (tzv. ab initio) pre Beta-Nuclear magnetic resonance (Beta-NMR) experiment CERN-ISOLDE (Švajčiarsko).

STU má nových deväť profesorov a profesoriek

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dňa 14. júla 2020 vymenovala 54 nových profesorov a profesoriek. Aktuálne na STU pôsobí 167 profesorov a 26 profesoriek, spolu 193.

Podľa Nature Index slovenská veda napreduje

STU je na Slovensku najlepšia v oblasti chémie a tiež podľa autorského podielu na výstupoch v najlepších vedeckých časopisoch na svete - Nature & Science.

Výzva na obsadenie postdoktorandských miest na STU 2020

Uzávierka podávania žiadostí: 5. 9. 2020

Vyhodnotenie projektov na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov

Dňa 6. 7. 2020 rektor STU odovzdal dekréty riešiteľom úspešných tímov grantovej schémy.

Mladí vedci dostali financovanie na výskumné projekty

V tomto roku je financovaných 111 projektov.