Prejsť na obsah
Výskum

Veda a výskum na STU

Horizont Európa, Klaster 2 Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť: Vyzvy 2022 otvorené

Bolo otvorených 29 tém v ramci všetkých troch destinácii Klastra 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, programu Horizont Európa; Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných, Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu a Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Emerging Space 2021 – 3rd Slovak Space Tech Day

Medzinárodná konferencia kozmického priemyslu s názvom Emerging Space 2021 – 3rd Slovak Space Tech Day sa uskutoční online 30. novembra 2021 od 10:00 do 16:30.

New European Bauhaus funding opportunities

Európska komisia organizuje budúci týždeň dve informačné on-line podujatia „New European Bauhaus funding opportunities“, kde sa môžete dozvedieť viac o možnostiach financovania EÚ, ktoré sú k dispozícii na podporu krásnych, udržateľných a inkluzívnych projektov a ideí.

Aktuálne informácie o účasti Švajčiarska na výzvach Horizon Europe 2022

Švajčiarsko si pre výzvy programu Horizon Europe 2022 zachováva štatút tretej krajiny. Výskumníci a inovátori vo Švajčiarsku sa však stále môžu zúčastniť väčšiny výziev. Švajčiarske subjekty sa môžu zúčastniť ako pridružení partneri z tretej krajiny a ich financovanie je kryté švajčiarskou vládou.

Earth Observation – Funding opportunities under Horizon Europe

Brokerage podujatie: Earth Observation - Funding opportunities under Horizon Europe sa bude konať online 13. decembra 2021. Podujatie poskytne stručný prehľad nedávno vyhlásených výziev programu Horizont Európa, jeho hlavným cieľom je však umožniť nadviazanie nových spoluprác medzi účastníkmi pomocou rýchlych (pitch) prezentácií.

Informačný deň a brokerage podujatie „Partner for DIGITAL Skills“

Informačný deň venovaný čerstvo otvoreným výzvam v oblasti pokročilých digitálnych zručností v rámci programu DIGITAL Europe sa bude konať 1. decembra 2021 od 9:30.  Prostredníctvom výziev budú podporené nové magisterské programy, pokročilá analýza digitálnych zručností a dátový priestor pre zručnosti.

Informačný deň a brokerage podujatie pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť programu Horizont Európa

Informačný deň sa bude konať dňa 7. decembra 2021, 9:30 – 16:45 a brokerage podujatie dňa 8. decembra 2021, 10:00 – 14:00.

Program Horizont Europa - oblast Digitalizacia, priemysel a vesmir

Niekolko súhrnných informacii relevantnych pre Klaster 4: Digitalizacia, priemysel a vesmir v ramci programu Horizont Europa a v tematicky relevatnych EIT KIC - podujatia, tréningy, výzvy na partnerstvá a brokerage eventy.

Druhý Horizon Europe SPACE Brokerage Event

European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) v Prahe organizuje Space Downstream Innovation Days (8. - 9. 11. 2021). Pri tejto príležitosti je možné sa prihlásiť aj na online Space Brokerage Event (10. 11. 2021).

Copernicus commercial satellite data and European new space (Copernicus Contributing Missions) workshop

Európska komisia organizuje v dňoch 16. a 17. novembra 2021 online workshop, ktorý sa bude zaoberať činnosťou komerčných satelitných údajov a novými vesmírnymi aktivitami reagujúcimi na potreby/požiadavky služieb programu Copernicus. Deadline na prihlásenie pre speakrov je 31. 10. 2021.

Partnerské podujatia ESA

Európska vesmírna agentúra (ESA) organizuje v dňoch 11. - 15. októbra dve online networkingové podujatia - konferenciu Space2Connect 2021 (telekomunikácie) a ESA Φ-WEEK 2021 (systémy pozorovania Zeme).

Horizont Europa klaster Klíma, energetika a mobilita - medzinárodné partnerské podujatie

Medzinárodne partnerské podujatia Horizon Europe Cluster 5 Climate, Energy, and Mobility organizujú  v dňoch 18. - 20. októbra 2021 Turecké výskumne centrum (TUBITAK) (registrácia je otvorená do 15. 10. 2021) a 19. októbra Európska kancelária Cypru (registrácia je otvorená do 13. 10. 2021).

Horizont Europa klaster Zdravie - otvorenie vyziev pre rok 2022, informačný deň a brokerage event

V rámci programu Horizont Európa sa v klastri Zdravie aktuálne otvorili výzvy na predkladanie projektových zámerov pre rok 2022. V prípade 1-kolových vyziev je uzávierka 21.4.2022, pri dvojkolových výzvach sa 1. kolo uzatvára 01.02.2021 a 2. kolo má uzávierku 06.09.2022.

Horizont Európa: Brokerage event - Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií 

Prostredníctvom tejto aktivity máte možnosť prezentovať svoju inštitúciu, svoj projektový návrh a nájsť si partnerov do svojho projektu. Môžete si dohodnúť krátke on-line stretnutia so zástupcami iných organizácií a dohodnúť si aj partnerstvo v ich projektoch. Registrácia je otvorená do 27. 9. 2021.

Visegrad–Taiwan Scholarships 2021

Informácie Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) pre doktorandov ohľadom možnosti opätovného zapojenia sa do štipendijného programu Visegrad–Taiwan Scholarships.

Horizont Europa: prehľad výziev na roky 2021-2022

Prehľad výziev v oblastiach demokracie a správy vecí verejných, európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sociálnych a ekonomických transformácií, zdravia a výskumných infraštruktúr.

Ponuka postdoktorandských pozícií - UCM (ES)

Universidad Complutense de Madrid (UCM) (Španielsko) hľadá postdoktorandov ktorí sa chcú uchádzať o postdoktorandské štipendiá Marie Skłodowska-Curie (MSCA-PF).

Ponuka na doktorandské štúdium - K5 (SI)

Oddelenie elektronickej keramiky K5 Inštitútu Jožefa Stefana (Slovinsko) hľadá doktorandov v oblasti výskumu fyzikálnych vlastností materiálov

Príležitosti vo výskume podporovanom EÚ - WRG (UK)

WRG Europe (Spojené kráľovstvo) ponúka stáže a štipendiá absolventom a doktorandom v oblastiah potravinárstvo a biopalivá.

Workshop: Ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship

Workshop je zameraný na písanie projektového návrhu s dôrazom na komplexné adresovanie jednotlivých hodnotiacich kritérií. Odznejú tiež cenné rady a tipy k praktickým aspektom prípravy a podávania projektového návrhu (25.6.2021 online).

Horizont Európa: Informačné dni EU + Brokerage event - Zdravie a Výskumné infraštruktúry

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 1 programu Horizont Európa: Zdravie a Výskumné infraštruktúry (28.6., 2.7., 5.7.2021 online).

Horizont Európa: Informačný deň EU + Brokerage event - Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 2 programu Horizont Európa: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť (1.7. – 2.7.2021 online).

Horizont Európa: Informačný deň EU + Brokerage event – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 3 programu Horizont Európa: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť (30.6. – 1.7.2021 online).

Horizont Európa: Informačné dni EU + Brokerage eventy – Digitalizácia, priemysel a vesmír

EU Informačné dni a Brokerage eventy pre klaster 4 programu Horizont Európa: Digitalizácia, priemysel a vesmír (24.6.-25.6, 28.6.-1.7.2021 online).

Horizont Európa: Brokerage event – Klíma, energetika a mobilita

Brokerage event pre klaster 5 programu Horizont Európa: Klíma, energetika a mobilita (7.7.2021 online).

Horizont Európa: Informačný deň EU + Brokerage event - Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 6 programu Horizont Európa: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie (7.7. – 9.7.2021 online).

STU má nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 22. apríla vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj traja zástupcovia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jeden zástupca TU v Košiciach inaugurovaný na SjF STU.

STU má nových troch profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová dňa 18. novembra 2020 vymenovala 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl. Medzi nimi boli aj traja z STU. Aktuálne na STU pôsobí 170 profesorov a 26 profesoriek, spolu 196.

Pokračovanie riešenia významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum

Najvýznamnejším úspechom v prvom roku riešenia projektu bola najmä realizácia výpočtov z prvých princípov (tzv. ab initio) pre Beta-Nuclear magnetic resonance (Beta-NMR) experiment CERN-ISOLDE (Švajčiarsko).

STU má nových deväť profesorov a profesoriek

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dňa 14. júla 2020 vymenovala 54 nových profesorov a profesoriek. Aktuálne na STU pôsobí 167 profesorov a 26 profesoriek, spolu 193.

Podľa Nature Index slovenská veda napreduje

STU je na Slovensku najlepšia v oblasti chémie a tiež podľa autorského podielu na výstupoch v najlepších vedeckých časopisoch na svete - Nature & Science.

Výzva na obsadenie postdoktorandských miest na STU 2020

Uzávierka podávania žiadostí: 5. 9. 2020

Vyhodnotenie projektov na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov

Dňa 6. 7. 2020 rektor STU odovzdal dekréty riešiteľom úspešných tímov grantovej schémy.

Mladí vedci dostali financovanie na výskumné projekty

V tomto roku je financovaných 111 projektov.