Prejsť na obsah
Výskum

Zoznam dôležitých stránok o MVTS a vede a výskume v EÚ:

 

  

Dôležité EÚ linky a dokumenty:

EuropeAid - PADOR

Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inovácie 
- Oznámenie Komisie - SEK(2011) 1427 v konečnom znení
- Oficiálne dokumenty

Innovation Union

European Research Area

Náhľad príručky o Horizonte 2020  - A Guide to Horizon 2020

(príručku je možné si objednať na tomto linku http://www.rtdi.eu/en/component/zoo/item/guía-financiación-europea-i-d-i-2013-copy-copy%20 

Interné predpisy STU k H2020:

Stanovenie spôsobu vykazovania ročných produktívnych hodín v projektoch Horizont 2020, KIC EIT a k nim nadväzujúcim schémach