Prejsť na obsah
Verejnosť

2022

 • Zmluva o poskytnutí služieb - STU/EUBA  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Zmluva o združení - STU/TUKE/ŽU  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Memorandum o spolupráci - UI SAV/STU/TUKE/UMB/UNIZA [PDF(na dobu neurčitú)

2021

 • Dohoda o realizácii aktivity - STU/UK  [PDF(AR 2021/2022)

2020

 • Memorandum o porozumení - SAV/STU/UPJŠ/TUKE/UNIZA/ZAP/SEVA  [PDF(7.12.2025)
 • Memorandum o porozumení - Office of DPM/EATC Company/Horiba Mira/STU/UNIZA/TUKE  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Rámcová zmluva o spolupráci - STU/UK  [PDF] (na dobu neurčitú)
 • Dodatok k dohode o spolupráci - STU/UTB  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Zakladateľská zmluva záujmového združenia právnických osôb - AOK/ITAS/STU  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Zmluva o spolupráci - STU/SAV  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Zmluva o združení UNIVNET - STU/EUBA/TUKE/UNIZA/TUZVO/ZAP SR  [PDF(na dobu neurčitú)
  • Zmluva o spolupráci UNIVNET - STU/EUBA  [PDF(31.12.2022)
  • Zmluva o spolupráci UNIVNET - STU/TUKE  [PDF(31.12.2022)
  • Zmluva o spolupráci UNIVNET - STU/UNIZA  [PDF(31.12.2022)
  • Zmluva o spolupráci UNIVNET - STU/TUZVO  [PDF(31.12.2022)
  • Zmluva o spolupráci UNIVNET - STU/ZAP SR  [PDF(31.12.2022)

2019

 • Zmluva o združení - UK/STU/TUKE/UPJŠ/UNIZA/SPU/UVLF  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Memorandum o spolupráci - Dubnica n.V./FA STU/SvF STU  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Dohoda o spolupráci - Hl.mesto SR Bratislava/STU v Ba  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Memorandum o spolupráci - SAV/STU v Ba/UK v Ba  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Memorandum o spolupráci a podpore Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie - slovak.AI - STU v Ba/Správna rada centra slovak.AI/výkoný riaditeľ centra  [PDF]  (na dobu neurčitú)
 • Memorandum o spolupraci v oblasti skvalitnenia pedagogickej, vedeckovýskumnej a odbornej činnosti - MČ Staré mesto Ba/STU v Ba  [PDF(09. 10. 2024)

2018

 • Memorandum o spolupráci - STU v Ba/CVTI SR/UPJŠ KE  [PDF(27. 06. 2021)

2017

 • Zmluva o spolupráci a partnerstve - TUKE Košice/Študijný útvar STU v Ba  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Memorandum o spolupráci - Podpredseda Vlády SR P.Pelegríni/rektori UK v Ba, STU v Ba EU v Ba  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Rámcová zmluva o spolupráci - STU v Ba/VW Bratislava  [PDF(31. 08. 2020)
 • Memorandum prijaté na konferencii Quo vadis školstvo?  - Klubom 500/univerzity a SAV  [PDF(na dobu neurčitú)

2015

 • Memorandum o spolupráci - ESET spol. s.o./R STU v Ba/UK v Ba  [PDF(na dobu neurčitú)
 • Memorandum o porozumení - MŽP SR/R STU v Ba  [PDF(na dobu neurčitú)

2014

 • Memorandum o spolupráci - STU v Ba/Slovensko-čínska obchodná komora  [PDF(na dobu neurčitú)

2013

 • Zmluva o združení /V 8/ - UK v Ba/R STU v Ba/TUKE v Ke/UPJŠ Ke/ŽU v Žiline/SPU v Nitre/TUZVO Zvolen/UVLF v Ke  [PDF(na dobu neurčitú)

2011

 • Rámcová zmluva o spolupráci - MATADOR HOLDING a.s./R STU v Ba  [PDF(na dobu neurčitú)

2009

 • Zmluva o spolupráci - R STU v Ba/MEDIATOR Slovakia s.r.o.  [PDF(na dobu neurčitú)