accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah

Aktuality

Naši študenti oceňujú tiež bohatý študentský život a veľa možností ako tráviť voľný čas
Naši študenti oceňujú tiež bohatý študentský život a veľa možností ako tráviť voľný čas

Štúdium a život na STU

Štúdium na STU je realizované v 3 stupňoch:

  1. stupeň - bakalárske štúdium
  2. stupeň - inžinierske, resp. magisterské štúdium
  3. stupeň - doktorandské štúdium

Výskum a inovácie

STU patrí dlhoročne k popredným výskumným univerzitám na Slovensku, čo potvrdzuje jej postavenie vo svetových rebríčkoch univerzít. 

Služby výskumu zabezpečujú popredné výskumné pracoviská na STU
Služby výskumu zabezpečujú popredné výskumné pracoviská STU
STU ponúka možnosti pre zaujímavu partnerskú spoluprácu
STU ponúka možnosti pre zaujímavú partnerskú spoluprácu

Partnerstvá a spolupráce

STU prenikla do povedomia odbornej aj širokej verejnosti vďaka špičkovému výskumu, ktorý nachádza svoje praktické uplatnenie aj v každodennom živote.

Študuj, čo ťa zaujíma

Absolventi patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce.

STU v číslach

7+1
fakúlt + ústav
10 550
študentov
2 910
absolventov ročne
2
vedecké parky