Prejsť na obsah
Univerzita

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova  5
812 43 Bratislava 1

Fakturačné údaje

IČO             00397 687
DIČ             2020845255
IČ DPH       SK 2020845255

Kontakty pre  oficiálnu komunikáciu

  • na univerzitnej úrovni nájdete na stránkach Rektorátu STU
  • na fakultnej úrovni nájdete na stránkach jednotlivých fakúlt

Tlačové informácie a komunikáciu s médiami


Ak hľadáte informácie súvisiace


Ak hľadáte 


Ak máte záujem o informácie týkajúce sa


Ak potrebujete doklad potvrdzujúci dobu štúdia pre Sociálnu poisťovňu

Ak chcete podať

  • žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv informácie zverejnené na Úradnej tabuli. Pri podávaní žiadosti  vám pomôže vám tento postup

Ďalšie všeobecné informácie poskytneme na e-mailovej adrese public@stuba.sk