Prejsť na obsah
Univerzita

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova  5
812 43 Bratislava 1
e-mail: public@stuba.sk

 

Fakturačné údaje

IČO             00397 687
DIČ             2020845255
IČ DPH       SK 2020845255


Tlačové informácie


tel.:
e-mail: public@stuba.sk


Kontakty
pre  oficiálnu komunikáciu s  STU nájdete na stránkach Rektorátu STU


Kontakty pre oficiálnu komunikáciu s fakultami
nájdete na stránkach jednotlivých fakúlt


Ak hľadáte informácie súvisiace


Ak hľadáte  konkrétnu osobu pracujúcu/študujúcu na STU, použite túto vyhľadávaciu službu

Ak hľadáte konkrétne pracovisko na STU,  využite tento zoznam pracovísk

Ak chcete podať žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám, pomôže vám tento postup