Prejsť na obsah
Študenti

Bližiše informácie  o nároku študenta na priznanie sociálneho štipendia sú uvedené na webovej  stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: http://www.minedu.sk/socialne-stipendia/ .

Legislatíva:

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. z 15. februára 2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 396/2008 Z.z. z 19. septembra 2008,  ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. z 15. februára 2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl (účinná od 1. januára 2009)

Vyhláška  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 227/2012 Z.z. z 26. júla 2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. z 15. februára 2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl  (účinná od 1. septembra 2012) 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 235/2013 Z.z.zo dňa 20. augusta 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov (účinná od 1. septembra 2013)

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 157/2014 Z.z.zo dňa 5. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov (účinná od 1. septembra 2014)

Úplné znenie vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení účinnom od 1. septembra 2014