Prejsť na obsah
Univerzita

Profil verejného obstarávateľa

Slovenská technická univerzita v Bratislave ( ďalej len „univerzita“ ) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom Úsek verejného obstarávania Útvaru kvestora Rektorátu Slovenskej technickej univerzity.

Verejné obstarávanie rok 2015

  1. Nadlimitné zákazky
  2. Podlimitné zákazky
  3. Zákazky podľa §  9, ods.9

Plán verejného obstarávania

Iné dokumenty

Archív verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa