Prejsť na obsah
Univerzita

Profil verejného obstarávateľa

Slovenská technická univerzita v Bratislave ( ďalej len „univerzita“ ) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom Útvar verejného obstarávania Útvaru kvestora Rektorátu Slovenskej technickej univerzity.

Verejné obstarávanie rok 2020

Práce na BPS na suchej fermentácii

Tepelné čerpadlo

Univerzálny nakladač a Traktor

Kosačka a nakladač

Odstránenie havarijnej situácie špec. laboratórií výkonných elektrických prvkov

Projekt Accord - zákazky §117

  1. Poskytovanie služieb patentového zástupcu – strojárstvo, automobilový priemysel, materiálové technológie, výrobné systémy a zariadenia
  2. Poskytovanie služieb patentového zástupcu – chemický a potravinársky priemysel.
  3. Obnova budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave, blok A
  4. Rekonštrukčné práce laboratórií na 3. poschodí blok D FEI STU - SÚŤAŽ ZRUŠENÁ !!!
  5. Stavebný dozor SvF Strecha
  6. Rekonštrukčné práce laboratórií na 3. poschodí blak D FEI STU - SÚŤAŽ ZRUŠENÁ !!!
  7. Stavebný dozor Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B, SO-01 Obvodové steny
  8. Infraštruktúra laboratória – Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
  9. Vypracovanie technických podkladov

Plán verejného obstarávania

Iné dokumenty

Archív verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa