Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Na predloženie žiadosti v rámci programov EuropeAid je potrebné, aby potenciálny žiadateľ  mal tzv. EuropeAid ID. To bolo pre STU vygenerované prostredníctvom online služby - databázy PADOR ("Potential Applicant Data Online Registration – PADOR"). Databázu spravuje Generálne riaditeľstvo EK EuropeAid a obsahuje informácie o všetkých organizáciach, ktoré sa uchádzali o granty EK v oblasti vonkajšej pomoci.

Europe AID pre STU je: SK-2014-BJG-2901854759