Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

 

Vedecký program NATO SPS (Science for Peace and Security) zastrešuje aktivity v oblasti výskumu a vývoja civilného charakteru v rámci piatich základných priorít: odzbrojenie a konverzia,  nové materiály a energie (s výnimkou jadrovej energetiky),  ľudské zdroje a mobility, informačné technológie a životné prostredie. Kľúčovými prioritami Vedeckého výboru NATO sú obrana proti terorizmu a predchádzanie ďalším hrozbám– zabezpečenie projektov spolupráce súvisiacich s rozvojom prístupov na zníženie teroristických aktivít.

Projekty sú schvaľované Poradnými panelmi NATO a zameriavajú sa najmä na tieto disciplíny:

  • chémia, biológia (CBP Panel)
  • informačná a komunikačná      bezpečnosť (ICS Panel)
  • bezpečnosť životného prostredia (ESP      Panel)
  • ľudská a spoločenská dynamika (HSD      Panel)

Aktualizované kľúčové priority Programu civilnej vedeckej spolupráce NATO SPS sú tiež dostupné na webovom sídle NATO.

Dôležité linky:

http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

http://www.minedu.sk/nato-sps/