Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

Spoločný podnik ENIAC (JU) bol založený vo februári 2008 s cieľom implementovať spoločnú technologickú iniciatívu (Joint Technology Initiative- JTI) v oblasti nanotechnológií – ako výskumný program zameraný na posilnenie ďalšej integrácie a miniaturizácie zariadení a zvyšovanie ich funkčnosti.

Spoločný podnik ENIAC bol vytvorený ako partnerský projekt  verejného a súkromného sektora, ktorý spája Európsku komisiu a európske členské a asociované štáty s AENEAS -om, združením  subjektov výskumu a vývoja v oblasti nanoelektroniky (firmy, malé a stredné podniky, výskumné ústavy a univerzity) v Európe.

Spoločný podnik ENIAC je otvorený pre nových členov. Úlohou ENIACu je koordinovať európsky výskum v oblasti nanoelektroniky v týchto oblastiach:

  • organizovanie výziev na predkladanie návrhov
  • riadenie realizácie výskumných projektov

 

Spoločný podnik ENIAC riadi výkonný riaditeľ. Jeho správna a riadiaca štruktúra zahŕňa: Správnu radu; Radu verejných autorít, Priemyselný a výskumný výbor.

Podniky a výskumné organizácie sa na aktivitách ENIAC  podieľajú prostredníctvom  združenia AENEAS.