Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát
Útvar vedy a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1

 

Mgr. Ing. Mária Búciová, vedúca útvaru
E-mail: maria_buciova@stuba.sk
Tel: + 421 905 666 688

 

Ing. Andrej Takáč
E-mail: andrej.takac@stuba.sk
Tel: +421 917 669 310