Prejsť na obsah
Výskum

Medzinárodný vyšehradsky fond (MVF) ponúka možnosť opätovného zapojenia sa do štipendijného programu Visegrad–Taiwan Scholarships určeného na 10 mesačné štúdium, resp. výskum na vybraných vysokoškolských inštitúciách v Taiwane pre PhD študentov, doktorandov a pod.

Ide o nasledovné podporované akademické oblasti:

  • Nanotechnológie
  • Elektrotechnický priemysel
  • Biotechnológie
  • Informačné technológie
  • Verejné zdravie
  • Sociálne a humanitné vedy

Pre nasledujúci akademický rok bude možné podporiť 10 mesačné štúdium pre každú z krajín V4 (to znamená spolu 40 mesiacov).

Viac informácií o programe vrátane prihlášky je dostupných na webovej stránke - https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/.

Termín na podávanie prihlášok je 30. september 2021.