Prejsť na obsah
Výskum

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 3 programu Horizont Európa: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť sa bude konať 30.6. – 1.7.2021 online. Toto podujatie predstavuje prvé a zároveň posledné komplexné predstavenie aktuálne zverejneného pracovného programu klastra 3 na európskej pôde priamo zamestnancami DG HOME a Research Executive Agency.

Samotný EU informačný deň bude streamovaný bez nutnosti registrácie na tomto webovom sídle.

Zároveň si Vás však dovoľujeme upozorniť, že v prípade záujmu o účasť na Brokerage evente a jeho sprievodných aktivitách 1.7.2021 je potrebné sa registrovať na stránke B2match čím skôr. Ak máte záujem zaslať pitch presentation je tak potrebné urobiť do 23.6.2021!!! Informácie o postupe nájdete na stránke podujatia v časti Pitch session.

 

Pre viac informácií môžete kontaktovať národný kontaktný bod pre Horizont Európa: 

Peter Beňo
Národný kontaktný bod pre Horizont Európa/ Horizon Europe National Contact Point
Právne a finančné otázky/ Legal and Financial Issues NCP
Klaster 3 – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť / Cluster 3 – Civil Security for Society NCP
CVTI SR/ Lamačská cesta 8-A/ 811 04 Bratislava/ Slovak Republic
Phone:  +421 907 608 918
E-mail: peter.beno@cvtisr.sk
https://eraportal.sk/eraportal/horizont-europa/