Prejsť na obsah
Verejnosť

STU podporuje mladých vedcov niekoľkými schémami. Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov je jednou z nich a je nadstavbou programu mladých vedcov. V tomto roku poskytne podporu mladým vedcom šiesty raz, a to prostrednícgvom riešenia šiestich úspešných projektov.

Dňa 6. 7. 2020 rektor STU odovzdal dekréty riešiteľom úspešných tímov grantovej schémy. Na odovzdávaní sa okrem rektora zúčastnili aj členovia vedenia STU a dekan FCHPT.

 

Podporené projekty:

  • Fotoaktívne materiály pre detekciu a vysokoúčinné odstraňovanie vírusov, baktérií a mikropolutantov (tím FEI/FCHPT), zodpovedný riešiteľ Ing. Miroslav Behúl, PhD.
  • Prírodné vs. syntetické komplexné zlúčeniny Cu(II) ako potenciálne liečivá (tím FCHPT/FEI), zodpovedná riešiteľka Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
  • Monitoring a odstraňovanie fragmentov RNA vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách pomocou železanov (tím FCHPT/SvF), zodpovedná riešiteľka Ing. Noemi Belišová
  • Výskum moderných jednotkových operácií výroby pevných a kvapalných liekových foriem so zameraním na kontinuálnu granuláciu a lyofilizáciu (tím SjF/FCHPT), zodpovedný riešiteľ Ing. Oliver Macho, PhD.
  • Implementácia modro zelenej infraštruktúry do vodohospodárskeho managementu urbanizovaných území (tím SvF/FCHPT), zodpovedná riešiteľka Ing. Ivana Marko
  • Experimentálna podpora 3D tlače kovových materiálov pre ich aplikáciu v prevádzke pri viacosovom namáhaní (tím SjF/FCHPT), zodpovedný riešiteľ Ing. Marek Gašparík, PhD.