Prejsť na obsah
Výskum

Partner celoeurópskej siete na podporu internacionalizácie podnikania Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať na virtuálne podujatie HORIZON EUROPE CLUSTER 5 calls 2021 - virtual brokerage event, ktoré organizuje sieť Národných kontaktných bodov v rámci projektu BRIDGE2HE dňa 7. júla 2021 od 10:00 – 18:00. Na podujatí budete mať možnosť zoznámiť sa s potenciálnymi partnermi, na vopred naplánovaných 20 -minútových online stretnutiach a následne diskutovať o Vašich najnovších výskumoch a inováciách.

Na partnerskom podujatí sa zídu poprední odborníci z oblasti klimatických vied, energetiky, dopravy a mobility v rámci jednotlivých regiónov i celej Európy, s cieľom nájsť si projektových partnerov pre aktuálne otvorené výzvy všetkých Destinácií Klastra 5 programu Horizont Európa.

Cieľom podujatia bude tiež prepojiť regionálnych aj medzinárodných hráčov z týchto oblastí a sektorov, ktorí majú záujem nájsť si partnera na spoluprácu.

B2B akcia je otvorená pre všetky typy účastníkov (firmy, start-upy, asociácie, klastre, huby, univerzity, výskumné inštitúcie, samosprávy, NGO, a i.).  V prípade záujmu o účasť sa BEZPLATNE registrujte do 5.7.2021 a vyplňte dôsledne profil Vašej organizácie na stránke: https://he-cluster5.b2match.io/signup

V časti Marketplace Items + Project Cooperation prosím popíšte Vašu expertízu, ktorú do projektu ponúkate alebo v prípade, že hľadáte partnerov do vášho projektu o aký typ partnera máte záujem.

Čím skôr sa registrujete, tým skôr si môžete vyberať partnerov na stretnutia. Stretnutie sa uskutoční len ak ho potvrdí aj druhá strana.  Už teraz je na podujatie registrovaných 1000 účastníkov, ktorých profily si môžete prezerať po registrácii na event a filtrovať podľa jednotlivých tém/výziev Klastra 5 HE.

V prípade doplňujúcich otázok, prípadných problémoch pri registrácii v systéme b2match a vypracovaním profilu prosím kontaktujte Národný kontaktný bod:

Miroslava Tužinská
Národný kontaktný bod Horizont Európa
Klaster 5 - Klíma, energetika a mobilita
Misia Adaptácia na zmenu klímy
Misia Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
CVTI SR/ Lamačská cesta 8-A/ 811 04 Bratislava
Tel: +421 917 733 474
E-mail: miroslava.tuzinska@cvtisr.sk
https://eraportal.sk/eraportal/horizont-europa/