Prejsť na obsah
Verejnosť

STU je na Slovensku najlepšia v oblasti chémie a tiež podľa autorského podielu na výstupoch v najlepších vedeckých časopisoch na svete - Nature & Science.

Podľa najnovších výsledkov Nature Index za rok 2020 sa slovenská veda vôbec po prvýkrát v histórii presadila do skupiny TOP 50 krajín sveta. V rámci Európy sa Slovensko umiestnilo podľa tohto rebríčka na 28. mieste. 

Nature Index monitoruje vedecké výstupy v 82 najlepších vedeckých časopisoch na svete. Jeho hodnota tak spočíva v tom, že sa nezamerieva na kvantitu, ale sleduje špičkovú vedeckú produkciu a podáva o nej správu v reálnom čase.

V rámci hodnotenia kvality vedeckých výstupov v medzinárodnom kontexte je to veľmi užitočné kritérium, lebo monituruje publikačné výstupy vo vedeckých časopisoch s najväčším reálnym dosahom, ktoré významne formujú medzinárodnú vedeckú diskusiu. Na základe jeho najnovších výsledkov môžeme pozorovať, že slovenská veda v tvrdom medzinárodnom porovnaní v minulom roku objektívne napredovala.

Výsledky slovenských univerzít 

Najlepšie výsledky na Slovensku zaznamenala Slovenská akadémia vied. Za minulý rok vyprodukovala SAV až 81 osobočlánkov uverejnených v skupine 82 najlepších vedeckých časopisov s autorským podielom na úrovni 6,09. Spomedzi pracovísk SAV dosahuje suverénne najlepšie výsledky Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ktorý má na konte až 65 osobočlánkov z celkovej špičkovej produkcie SAV.

Na druhom mieste je Univerzita Komenského, ktorá dokázala v sledovanom období vyprodukovať 76 osobočlánkov s podielom autorov na úrovni 5,19. Najlepšou spomedzi jej fakúlt je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. 

Na treťom mieste je Slovenská technická univerzita s počtom osobočlánkov 10, no nadpriemerne vysokým autorským podielom na úrovni 2,4. Medziročne si STU v Nature Index polepšila o takmer 300%.

Na štvrtom mieste je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s počtom osobočlánkov 24 a autorským podielom na úrovni 2.

Z aktuálnych výsledkov Nature Index vyplýva, že STU je na Slovensku najlepšia vedecká inštitúcia v oblasti chémie a tiež podľa autorského podielu na výstupoch v najlepších dvoch vedeckých časopisoch na svete - Nature & Science.

Z výsledkov tak vyplýva, že vedci a vedkyne na STU produkujú síce menej špičkových výstupov, ale s nadpriemernou mierou ich autorského podielu na nich. A práve ten rozhoduje o celkovom umiestnení. Inými slovami, na STU "nemusíme veľa, stačí veľmi dobre."

Tento trend potvrdzujú aj dáta o publikačnej praxi autorov a autoriek z STU, ktoré pochádzajú zo scientomegtrickej aplikácie InCities a ktoré boli prezentované na webinári 4. júna 2020. Na hornom obrázku je graf rozloženia publikácii vo vedeckých časopisoch roztriedených podľa kvartilov, na obrázku nižšie je porovnanie publikačnej praxe autorov z STU s praxou ich kolegov z technických univerzít v našom regióne (TU Viedeň, ČVUT Praha, VUT Brno a TU Košice).

Môžeme si všimnúť, že graf rozloženia publikácii autorov z STU je veľmi podobný s českými univerzitami, najkvalitnejšie publikácie produkuje z tejto skupiny univerzít technika vo Viedni. 

 

Najlepšia vedecká publikácia z STU vyšla v roku 2019 v časopise Nature 

Vôbec najlepším vedeckým výstupom za minulý rok je článok Changing climate both increases and decreases European river floods uverejnený v časopise Nature, na ktorom sa autorsky spolupodieľali hydrológovia Ján Szolgay a Silvia Kohnová zo Stavebnej fakulty.

Nature Index meria aj tzv. "Attention score" jednotlivých článkov a ten je v prípade tohto vedeckého výstupu na úrovni 460. Zaradil sa tak do skupiny TOP 5% všetkých vedeckých výstupov uverejnených v skupine 82 TOP svetových vedeckých časopisov v minulom roku.

Mimochodom, spoluautor článku - profesor Ján Szolgay získal v roku 2019 jedno z najvyšších svetových vedeckých vyznamenaní v oblasti hydrológie - Volker Prize. (O tomto skvelom úspechu sme na týchto stránkach písali tu.)