Prejsť na obsah
Verejnosť

InCites je scientometrický nástroj, ktorý využíva analýzu publikačnej činnosti, organizácií, regiónov, výskumných oblastí, časopisov, kníh, konferenčných a finančných agentúr obsiahnutých v databáze InCites. Ide o webovú aplikáciu, v ktorej je možné na základe údajov z Web of Science realizovať analýzy vedeckej práce a dopadu vedeckých výstupov na úrovni jednotlivcov, tímov, pracovísk, inštitúcií a jednotlivých odborov.

Webinár prevedie cez nástroje analýzy publikačnej činnosti univerzity, porovnanie s okolitými vedeckými inštitúciami z rôznych uhlov pohľadu pomocou viac ako 40 rôznych bibliometrických ukazovateľov. Taktiež budú zodpovedané otázky ohľadom problematiky správnosti nastavenia si vlastnej publikačnej stratégie, hodnotenia úrovne spolupráce a možnosti vyhľadávania potencionálnych príležitostí. 

Termín webinára: 4. 6. 2020 od 10.00 hod.

Registrácia: pre účasť na webinári je nevyhnutná registrácia TU