Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

 • marec

 • 18.03.2021
  • STU má nový vnútorný systém kvality, účinný je od 1. apríla
   Vedecká rada STU v pondelok 15. marca 2021 schválila súbor dokumentov nového vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Bol to rozhodujúci krok prijímania tohto dôležitého rámca zabezpečovania kvality vzdelávania, tvorivých a ďalších činnosti v rámci našej univerzity. STU sa začne novým vnútorným systémom kvality ria...
 • 01.03.2021
  • STU vstupuje do protestu, vyhlásil akademický senát
   Akademický senát STU v Bratislave vyhlasuje, že Slovenská technická univerzita v Bratislave vstupuje od 1. marca 2021 do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl. Ak minister školstva nestiahne prezentovaný návrh novely vysokoškolského zákona a nezmení sa aktuálna finančná politika ministerstva voči verejným vysokým školám, pristúpi univerzita v Bratislave k vyhl...
 • február

 • 22.02.2021
  • Vedecká rada STU odporúča ministerstvu stiahnuť návrh novely
   Vedecká rada STU nesúhlasí so spôsobom prípravy novely zákona o vysokých školách, považuje ho za účelový a odporúča predkladateľovi, aby návrh stiahol z legislatívneho procesu. VR STU podporuje vyhlásenie Vedenia STU, Akademického senátu STU a Univerzity Komenského k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku a pripája sa k nemu. Toto stanovisko p...
 • 11.02.2021
  • Európsky projekt s účasťou STU pomôže zlepšiť spoľahlivosť elektronických komponentov
   Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU sa zapojil do riešenia nového H2020 výskumného projektu „Intelligent reliability 4.0 (iRel40)” v rámci spoločného európskeho podniku ECSEL JU. Cieľ projektu je zlepšiť spoľahlivosť elektronických komponentov a systémov. Jeho výstupy posilnia výrobu a podporia udržateľný úspech investícií do tohto sektora v Európe. V dôsledku ...
 • január

 • 29.01.2021
  • Vedenie STU podporuje vyhlásenie UK k novele vysokoškolského zákona
   „Vedenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podporuje Vyhlásenie Univerzity Komenského k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku a pripája sa k nemu. Autonómnosť vysokých škôl a samosprávnosť ich riadenia považujeme za dôležité piliere demokracie a jeden zo základných výdobytkov Novembra 1989. Zásadne nesúhla...
 • 21.01.2021
  • V Bratislave sa rysuje špičkové centrum vedy, výskumu a inovácií
   V znamení spolupráce dvoch najlepších slovenských univerzít – Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied sa už úspešne rozvíja niekoľko významných projektov. Nový spoločný zámer všetkých troch inštitúcií spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, Mestom Bratislava a ďalšími potenciálnymi partnermi verejného i súkromného sektora ...
 • 12.01.2021
  • Komisia prípad preverí, závery zužitkujeme
   Všetky pochybnosti súvisiace s dizertačnou prácou rakúskej exministerky Christine Aschbacherovej preverí osobitná komisia pod vedením prorektora STU Alojza Kopáčika. Závery a odporúčania, ku ktorým komisia príde, využijeme na ďalšie zvýšenie kvality záverečných prác našich študentov. Dizertačná práca, ktorú už bývalá rakúska ministerka obhájila v roku 2020 na MTF STU v Trnave, sa koncom uplynuléh...