Prejsť na obsah
Verejnosť

Dôležité upozornenia!

Logá, či iné grafické prvky nemôžu byť reprodukované z iných zdrojov, ako z nižšie uvedených podstránok. Pri použití farieb, lôg ako i ďalších grafických prvkov je potrebné rešpektovať a dodržiavať grafický manuál.

 


 

Grafický manuál 

(dokument vo formáte .pdf je určený len na čítanie, neumožňuje sťahovanie a kopírovanie jednotlivých prvkov)

 


 

Logá

 


Prezentácia STU

(všeobecná prezentácia o STU v anglickom jazyku obsahujúca informácie a grafy za aktuálny rok)

 


  

>>> pokračovanie 
(len pre zamestnancov)