Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

ČO JE ERASMUS+?

Erasmus + je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Momentálne prebieha nový program na obdobie 2021-2027, zameraný na štyri horizontálne priority: inklúzia, digitalizácia, udržateľný rozvoj a participácia. Jeho cieľom je posilnenie nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. 

 

HLAVNÉ KĽÚČOVÉ AKCIE:

V rámci programu Erasmus+  sa vykonávajú nasledujúce tri hlavné kľúčové aktivity na dosiahnutie stanovených cieľov:

Podporuje: 

  • mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, 
  • činnosť s účasťou mládeže

Podporuje:

  • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá),
  • partnerstvá pre excelentnosť (centrá excelentnosti v odbornom vzdelávani a priprave, učitelské akadémie programu Erasmus+, akcia Erasmus Mundus),
  • partnerstvá pre inovácie (aliancie pre inovácie),
  • neziskové športové podujatia.

Podporuje:

  • projekt Európska mládež spolu.

V rámci programu Erasmus+ sa realizujú aj Akcie Jean Monnet - realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

AKO A KDE VYCESTOVAŤ

Výberové kritéria pre študentov a zamestnancov STU na Erasmus+ mobility (schválené na Kolégium rektora dňa 10.02.2020)

Aktuálne projekty

Mobility študentov a zamestnancov VŠ v rámci krajín programu pod identifikačným číslom projektov 

2021-1SK01-KA131-HED-000010381

2022-1-SK01-KA131-HED-000056772

Mobility jednotlivcov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami pod identifikačným číslom projektov

2019-1-SK01-KA107-060303

2020-1-SK01-KA107-078196

Ukončené projekty

2019-1-SK01-KA103-060271

2020-1-SK01-KA103-078102

Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+

Text ECHE udeleného STU:

ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Erasmus+ Charta študenta 2014-2020 

Erasmus+ ID (Identification Code) kód pridelený STU: SK BRATISL01

PIC (Personal Identification Code) kód pridelený STU: 999868823

Organisation ID kód pridelený STU: E10208874

Erasmus Policy Statement (Stratégia internacionalizácie STU)

ECTS - Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov

Info sheet o SK BRATISL01