Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Za administráciu zahraničných pracovných ciest zodpovedá:

Mgr. György Füzék 

tel.: +421 917 669 199
gyorgy.fuzek@stuba.sk

Legislatíva
Postup
Dokumenty