Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

http://www.saia.sk - Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

bulletiny SAIA

http://saaic.sk - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
 
http://www.stipendia.sk - Národný štipendijný program SR (NŠP SR)

http://www.esn.sk - Erasmus Student Network Slovakia (ESN)

http://www.esn.sk/esn-stuba-bratislava - ESN STUBA Bratislava
 
http://ceepus.saia.sk - Národná kancelária CEEPUS na Slovensku

http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/ - informačné brožúry/bulletiny SAIA

http://aiesec.sk

http://www.minedu.sk - MŠVVaŠ SR - medzinárodná spolupráca

http//www.minedu.sk - MŠVVaŠ SR - uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia

http://www.eurosciencejobs.com - portál pracovných príležitostí pre výskumníkov v Európe
 
https://www.vladnestipendia.sk/sk  - Štipendiá vlády pre zahraničných študentov

https://www.iom.sk  -  Medzinárodná organizácia pre migráciu

http://euroeducation.net - Prehľad ponuky študijných programov na vyše 900 európskych univerzitách

http://www.language-learning.net - Vyhľadávač jazykových kurzov

http://internationaleducationmedia.com - Vyhľadávač študijných možností podľa krajín

http://www.eurodoc.net - Európske združenie doktorandov a mladých výskumníkov

http://www.erasmusplus.sk
 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm           

https://www.jobted.com 


http://www.afsslovakia.sk/stipendia
 
http://www.uszz.sk/sk/stipendia-vlady-sr-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici--20142015     

RANKINGY:

http://topuniversities.com/qs-world-university-rankings - QS World University Rankings

http://shanghairanking.com - ARWU - Academic Ranking of the World (tzv. šanghajský rebríček)

http://www.timeshighereducation.com - THE - Times Higher Education, World University Ranking

http://www.arra.sk - ARRA - Akademická rankingová a ratingová agentúra

NADÁCIE:
Nadácia Tatra banky

Nadácia SPP

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Slovnaft ľuďom