Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

OZNAMY

Výberové konanie na Erasmus+ študijný pobyt pre ukrajinských študentov na zimný semester ak. Roka 2022/2023

 

Výberové konanie bude prebiehať v termíne od 25.7.2022 do 15.8.2022 prostredníctvom nasledovného formulára: https://forms.gle/2T9A9aYiYQosusxM8 

Pre vyplnenie formulára a nahratie príloh je potrebné byť prihlásený do google účtu.

 

Podmienky výberového konania

 • študent musí byť riadne zapísaný na denné štúdium na ukrajinskej univerzite v ak. roku 2022/2023
 • študent dovŕši min. 18 rokov najneskôr v deň nástupu na pobyt (19.9.2022)
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2 alebo slovenského jazyka na úrovni B2
 • študent študuje rovnaký alebo príbuzný technický odbor aký ponúkajú nasledovné fakulty STU: SvF, FAD, UM, SjF, FIIT, FEI, MTF.

 

Hodnotiace kritériá

 • Splnenie vyššie uvedených podmienok
 • Znalosť jazyka
 • Vážený študijný priemer
 • Účasť na projektoch, publikačná činnosť,
 • Mimoškolské aktivity
 • Počet absolvovaných Erasmus+ pobytov

 

Dokumenty, ktoré je potrebné nahrať do formuláru:

 • Životopis
 • Výpis známok
 • Doklad o ukončení najvyššie dosiahnutého vzdelania
 • Doklad o úrovni znalosti jazyka (ak nemáte medzinárodný certifikát, je potrebné si urobiť nasledovný test: https://www.efset.org/ )
 • Sken študentskej karty
 • Sken občianskeho preukazu a pasu*
 • Fotografia na študentský preukaz*

 

*Dokumenty je potrebné doložiť, aby bolo možné Erasmus+ pobyt v danej lehote administratívne spracovať.

 

Prihlášky na mobilitu prijímame výlučne prostredníctvom vyššie uvedeného formuláru. V prípade otázok alebo problémov súvisiacich s výberovým konaním môžete kontaktovať Erasmus+ inštitucionálneho koordinátora na michaela.jurkovicova@stuba.sk

 

Výsledky výberového konania: 19. August 2022

Začiatok mobility: 19. September 2022

English version


Počas mesiacov júl a august funguje UMV v prázdninovom režime, preto si prosím v prípade potreby dohodnite vopred stretnutie cez elektronický objednávácí systém Calendly:

Mgr. Lesana Zemanová Dohodnúť si stretnutie

Ing. Michaela Anna Jurkovičová Dohodnúť si stretnutie

Ing. Dominika Tomášková Dohodnúť si stretnutie

Mgr. Peter Bobalik Dohodnúť si stretnutie


Akademický rok 2021/2022

 • marec 2022
  • 15.04.2022 - 15.05.2022 - Výberové konanie na Erasmus+ pobyt stáž 

 • december 2021
  • 1.12.2021 - 31.1.2022 - Výberové konanie na Erasmus+ študijný pobyt na akademický rok 2022/2023 

Akademický rok 2020/2021

Akademický rok 2019/2020